De GSF helpt bij begeleiding van buurtsportcoaches en combinatiefunctionarissen

Combinatiefunctionarissen werken in de sectoren onderwijs, sport en cultuur. Buurtsportcoaches richten zich ook op het maken van een verbinding tussen sport- en beweegaanbieders en andere sectoren zoals zorg, welzijn, jeugdzorg en kinderopvang en bedrijfsleven.

Gemeentelijk beleid voor sport en bewegen ondersteunen
Buurtsportcoaches en combinatiefunctionarissen geven bijvoorbeeld bewegingsonderwijs, organiseren evenementen en activiteiten, en geven advies aan verenigingen en kinderopvangorganisaties. Dit alles in lijn met het gemeentelijk beleid op het gebied van sport en bewegen. Ze vragen op allerlei manieren aandacht voor sport en bewegen, bijvoorbeeld via social media.

GSF helpt bij aanstellen en begeleiden buurtsportcoaches
De GSF ondersteunt inmiddels tien Gelderse gemeenten en ruim 25 buurtsportcoaches. Wij kunnen gemeenten helpen bij:

  • Werving en selectie
  • Het formele werkgeverschap
  • Coaching en begeleiding
  • Herijking van functies
  • Deskundigheids- en kwaliteitsbevordering (bijvoorbeeld intervisiebijeenkomsten, netwerklunch)
  • Onderzoek naar werkveldfinanciering, kwartiermaken

 

Petra Schipper

Senior Projectcoördinator & sportformateur