Inventarisatie naar inzet en werkzaamheden buurtsportcoaches en combinatiefunctionarissen in de gemeente

In veel gemeenten werken al een aantal jaren buurtsportcoaches (BSC) en combinatiefunctionarissen (CF). Zij zetten zich in om voldoende beweegaanbod in de gemeente te stimuleren. Ontwikkelingen in het gemeentelijk beleid kunnen soms snel gaan. Daarom is het goed periodiek te kijken of de huidige werkzaamheden van de medewerkers nog aansluiten bij de gewenste resultaten en doelstellingen. Een projectleider of adviseur van de GSF kan dit voor je inventariseren en adviseren of een herijking nodig is.

Functie aanpassen aan ontwikkelingen
Onder meer de transitie binnen het sociaal domein heeft veel veranderd binnen gemeenten. Zij zijn nu bijvoorbeeld verantwoordelijk voor onder meer jeugdzorg en Wmo. Sporten en bewegen worden steeds vaker ingezet om andere beleidsdoelstellingen te behalen. Vaak is ook het werkveld gewijzigd of uitgebreid. En natuurlijk hebben de buurtsportcoaches en combinatiefunctionarissen zichzelf ontwikkeld. Met een herijking van de inzet BSC/CF kun je kijken of de werkzaamheden nog passen bij de wensen en behoeften van de gemeente.

Projectleider van de GSF
De projectleider start met een onafhankelijk onderzoek naar de inzet van de buurtsportcoaches en combinatiefunctionarissen. Dat gebeurt aan de hand van beleidsnota’s en ervaringen uit het werkveld. Ook kijkt de projectleider naar wensen en behoeften van de gemeenteraad en het college en de ervaringen en wensen van de medewerkers zelf. Dit onderzoek levert een rapport op met concrete aanbevelingen voor de situatie in je eigen gemeente. Op die manier kan de inzet van BSC/CF effectiever worden en een breder draagvlak krijgen.

Petra Schipper

Senior Projectcoördinator & sportformateur