Bij de GSF organisatie werken ruim 50 mensen, waarvan ca. 30 mensen werkzaam zijn als buurtsportcoach of combinatiefunctionaris in een Gelderse gemeenten.

Algemene voorwaarden
Download hier de Algemene voorwaarden van de GSF.

Algemene Voorwaarden GSF

Fiscaal nummer
Ons fiscaal nummer is: 8106.00.043

Ons bestuur
Het bestuur van de Gelderse Sport Federatie bestaat uit:
– mevrouw M.H.F. Schuurmans-Wijdeven (voorzitter)
– de heer drs. F.A.J. Kalkhoven (penningmeester/secretaris)

Beloningsbeleid
Alle werknemers van de GSF vallen onder de CAO Sport.

CAOSport20162018

ANBI
De Gelderse Sport Federatie is een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Voor ANBI’s geldt dat giften aan deze instellingen aftrekbaar zijn voor de Inkomstenbelasting of Vennootschapsbelasting. Ook kunnen ANBI’s in aanmerking komen voor een vrijstelling van schenk- en erfbelasting.