GSF als formele werkgever voor buurtsportcoaches, combinatiefunctionarissen en vakleerkrachten

Buurtsportcoaches (BSC) en combinatiefunctionarissen (CF) stimuleren met concrete activiteiten sport- en beweegaanbod in gemeenten. Zij zetten zich in voor de beleidsdoelen van gemeenten om meer mensen aan het bewegen te krijgen en een gezond levensstijl te promoten. De GSF kan voor gemeenten het formele werkgeverschap van buurtsportcoaches en combinatiefunctionarissen verzorgen, met de daarbij behorende ondersteuning.

Financieel en administratief
Inmiddels verzorgt de GSF voor meer dan 42 buurtsportcoaches/vakleerkrachten in dertien Gelderse gemeenten het werkgeverschap. Dat betekent dat de GSF als werkgever de kosten draagt voor onder meer bruto salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering, sociale lasten, pensioenlasten, verzekeringen en opleidingen. Daarbij verzorgen we de salarisadministratie, ICT-ondersteuning en P&O-begeleiding. Bij ziekte zorgt de GSF na één week voor vervanging.

Coaching en begeleiding
De GSF is daarnaast verantwoordelijk voor inhoudelijke aansturing en begeleiding van de buurtsportcoaches en combinatiefunctionarissen. Dit betekent onder meer:

  • Persoonlijke coach vanuit de GSF, met mogelijkheid tot coaching on the job
  • Twee keer per jaar formeel (voortgangs)overleg op locatie
  • Twee keer per jaar intervisiebijeenkomst, met workshops en kennisuitwisseling
  • Gratis bijwonen van door de GSF georganiseerde (regio)bijeenkomsten, scholingen en in-company trainingen
  • Informatievoorziening over landelijke en provinciale trends, ontwikkelingen en kansen

Aanvullende diensten
Daarnaast kunnen wij gemeenten helpen bij:

  • Werving en selectie
  • Herijking functies
  • Deskundigheids- en kwaliteitsbevordering (bijvoorbeeld intervisiebijeenkomsten, netwerklunch)
  • Onderzoek naar werkveldfinanciering, kwartiermaken

Anneke Neijenhuis

Projectcoördinator