Een inspiratiesessie in je gemeente waarbij de kansen van sport voor andere beleidsterreinen inzichtelijk worden gemaakt

Bij de inspiratiesessie sport in het sociaal domein gaan we in op het inzetten van sport en bewegen op andere beleidsterreinen. Een adviseur van de GSF neemt medewerkers van diverse afdelingen mee in de kansen voor jouw gemeente. Denk hierbij aan de afdelingen Zorg, Onderwijs of Ruimtelijke ordening. Als beleidsmedewerker sport kan dit je helpen om sporten en bewegen in te zetten om (meer) maatschappelijke doelstellingen te behalen. Het resultaat van de inspiratiesessie is meer inzicht in de mogelijkheden van sport en bewegen voor andere beleidsterreinen in jouw gemeente. De sessie wordt gehouden op een locatie in de gemeente.

Voorbeelden van maatschappelijke doelen waar bewegen voor is in te zetten, zijn:

  • Gezondheid
  • Participatie
  • Zelfredzaamheid
  • Lokaal ondernemerschap
  • Kwetsbare doelgroepen
  • Voorkomen eenzaamheid
  • Verkleinen afstand tot arbeidsmarkt

sociaal domein

Petra Schipper

Senior Projectcoördinator & sportformateur