De GSF kan helpen bij de begeleiding van het team buurtsportcoaches en combinatiefunctionarissen in de gemeente

Buurtsportcoaches (BSC) en combinatiefunctionarissen (CF) ondersteunen gemeenten in het creëren van voldoende beweegaanbod in de buurt voor jong en oud. Het is belangrijk deze medewerkers goed te begeleiden en coachen en hun deskundigheid te vergroten. De GSF kan jouw organisatie helpen bij deze (sport)gerichte begeleiding. Dit zorgt voor gemotiveerde medewerkers, en voor een kwaliteitsinjectie in hun werk. Zo werk je toe naar een beter sport- en beweegklimaat in je gemeente.

Inhoud van de begeleiding
Wij begeleiden meer dan 25 buurtsportcoaches in tien gemeenten en hebben dus ruime ervaring opgebouwd. Het pakket aan begeleiding van de GSF bestaat uit:

  • Persoonlijke coach vanuit de GSF, met mogelijkheid tot coaching on the job
  • Twee keer per jaar voortgangsoverleg op locatie
  • Twee keer per jaar intervisiebijeenkomst op Papendal
  • Gratis bijwonen van door de GSF georganiseerde bijeenkomsten en webinars
  • Overige deskundigheids- en kwaliteitsbevordering (bijvoorbeeld workshops en opleidingsdagen)

Overige diensten
Sta je nog aan het begin van het traject en heb je nog geen buurtsportcoaches in dienst? Dan kan de GSF je ook helpen bij:

Petra Schipper

Senior Projectcoördinator & sportformateur