Het evaluatieonderzoek dat GGD Noord- en Oost-Gelderland heeft gedaan voor B-Fit op Kindercentra in de gemeente Lochem heeft mooie resultaten opgeleverd

GGD Noord- en Oost-Gelderland heeft een evaluatieonderzoek  gedaan voor B-Fit op Kindercentra in de gemeente Lochem. Er is zowel een effect- als een procesevaluatie gedaan met een nulmeting in 2017 en een eindmeting in 2019. Het project heeft geresulteerd in mooie effecten en goede procesresultaten. Wij kijken met trots en tevredenheid terug op de voorbije periode.

Stimuleren gezond gedrag
In Lochem heeft Stichting Welzijn Lochem (SWL) samen met vijf kinderopvangorganisaties het project B-Fit doorlopen. In 2017 heeft SWL met succes een Sportimpulssubsidie gekregen waardoor we op vijf Lochemse kinderopvangorganisaties aan de slag konden gaan met ons leefstijlprogramma. De rol van de Gelderse sport Federatie was het geven van training aan B-Fitcoaches, het beheer van de B-Fit portal met lesmateriaal en tips, en theoretische ondersteuning bij het programma. Door kinderen op jonge leeftijd aan te leren om gezond te eten en veel te bewegen kan de leefstijl op latere leeftijd positief beïnvloed worden. Stimuleren van gezond gedrag bij de jeugd betekent investeren in de toekomst.

Toename kennis en effectiviteit
Eén van de positieve resultaten na het tweejarige programma was de toename aan kennis bij pedagogische medewerkers over gezonde voeding en bewegen. Ook de effectiviteit bij de medewerkers om peuters en hun ouders te overtuigen van gezonde voeding en meer bewegen na toe. Kijkend naar de procesevaluatie kwam naar voren dat 50% vaker beweegactiviteiten doet met kinderen door B-Fit. In het door GGD Nord- en Oost-Gelderland uitgevoerde onderzoek kwam een gemiddeld rapportcijfer naar voren van 7,5.

Klik op het onderstaande bestand om de infographic met resultaten te bekijken
Infographic resultaten B-Fit Lochem

Wie deden er meer:

  • Kinderopvang Kiddies in Laren
  • Kinderopvang Dreamzzz in Lochem
  • Het kindercentrum Kwartet in Lochem
  • Het kindercentrum Villa Veldhof in Gorssel
  • Kinderopvang Yuki & Ko in Lochem
  • Konijn & Ko in Lochem

Over B-Fit
B-Fit is een effectief leefstijlprogramma voor kinderen tussen 4 en 12 jaar, geheel ontwikkeld door de Gelderse Sport Federatie. Het programma heeft zich de afgelopen jaren ruimschoots bewezen. Steeds meer scholen kiezen voor onze aanpak. Waarom? Omdat het programma werkt! Onderzoeksbureau TNO heeft dit bewezen, maar vooral omdat het ontzettend leuk en leerzaam is voor kinderen, ouders én leerkrachten. De B-Fit coaches krijgen een interne en gecertificeerde opleiding bij de GSF. De professionele begeleiding tijdens de werkzaamheden van de coaches gebeurt onder de vlag van de GSF.

Lees alles over B-Fit en om je aan te melden op de website: www.bfit.nl

 

 

Anneke Neijenhuis

Projectcoördinator