De erkende Gezonde School-activiteit B-Fit heeft een nieuwe huisstijl en nieuwe interventies, maar het doel blijft hetzelfde: bijdragen aan zoveel mogelijk gezonde en fitte basisscholen.

B-Fit is hét effectieve leefstijlprogramma voor kinderen tussen 4 en 12 jaar, geheel ontwikkeld door de Gelderse Sport Federatie (GSF). Onder begeleiding van professionele coaches richt B-Fit zich op het verkrijgen en behouden van een actieve en gezonde leefstijl bij kinderen in het basisonderwijs. Met een opgefriste huisstijl en nieuwe interventies blijft het doel hetzelfde: bijdragen aan zoveel mogelijk gezonde en fitte basisscholen.

Totaalprogramma
B-Fit is een tweejarig totaalprogramma op maat waarbij de focus ligt op beweging, voeding en activatie. Alle kinderen en hun sociale omgeving (ouders, leerkrachten en begeleiders) worden als deelnemer van het project gezien. Deelnemende scholen krijgen tijdens het programma een gecertificeerde B-Fit coach toegewezen. Deze professionele begeleiding gebeurt onder de vlag van de GSF.

Menukaart
Scholen stellen hun eigen B-Fit menu samen uit vier thema’s: Leer je Fit, Beweeg je Fit, Eet je Fit en Samen Fit. Binnen elk thema kan gekozen worden uit verschillende, erkende, interventies. Hierdoor kunnen scholen een gevarieerd en educatief programma op maat samenstellen. Bij aanvang van het programma worden –zowel letterlijk als figuurlijk- 10 fitmunten uitgereikt, die ingezet worden voor de interventies naar keuze. Hiervoor is een speciale B-Fit menukaart beschikbaar.

Samenwerkingspartners
Bij de uitvoering van B-Fit, de erkende Gezonde School-activiteit, wordt samengewerkt met de volgende partners: MQ Scan, Steunpunt Smaaklessen, Fit Gaaf!, Fit&Vaardig, Fysio Educatief en nijntje Beweegdiploma. Onderzoeksbureau TNO heeft aangetoond dat het programma werkt.

Nieuwsgierig geworden? Kijk voor meer informatie op onze website http://www.bfit.nl/.

Anneke Neijenhuis

Projectcoördinator