Met directeur Frank Feron van basisschool De Bolster Nuth blikken we terug op de kick-off van B-Fit en kijken we eveneens vooruit op het leefstijlprogramma

Op donderdag 14 maart stond basisschool De Bolster Nuth in het teken van de kick-off van het B-Fit project. De gehele school stond deze dag in het teken van sporten, bewegen en gezonde voeding. Samen met diverse externe deelnemers, zoals verenigingen uit Nuth en Schimmert, partners uit de gezondheidssector, teamleden en collega’s van Nuth Beweegt Nuth / Ben Bizzie, was er een gevarieerd programma. Met directeur Frank Feron blikken we terug op de kick-off en kijken we vooruit naar wat nog komen gaat.

Op welk moment is besloten om met B-Fit aan de slag te gaan?
“Tijdens het schooljaar 2017-2018 kwam de deelnamevraag bij ons binnen via Fysiotherapie Eurelings uit Schimmert”, opent Frank Feron. “Met Anica en Erik Eurelings hadden we al goede ervaringen met een bewegingsproject voor de groepen 1+2 (Peuterpret). Daarnaast sluit B-Fit prima aan op onze twee hoofdthema’s: gezondheid en duurzaamheid.”

Wat wil de school zelf bereiken met B-Fit?
“Wij willen onze kinderen een gezonde toekomst geven door ze niet alleen te informeren, maar ook enthousiast te maken voor lekkere en gezonde voeding, enthousiast te maken voor sport & spel en daar actief aan deel te nemen. Belangrijk hierin is om de ouders goed te informeren en te stimuleren om met de kinderen ook thuis mee te doen. Als school willen wij de kinderen enthousiast maken. Ouders kunnen hun kind enthousiast houden door thuis zelf het goede voorbeeld te geven. Gezondheid én duurzaamheid nemen een belangrijke rol in binnen ons onderwijs en onze onderwijsvisie: ‘Zorg goed voor jezelf, zorg goed voor een ander, zorg goed voor je omgeving’.”

Hoe verloopt de samenwerking met de GSF?
“De samenwerking verloopt op dit moment nog voornamelijk via Fysiotherapie Eurelings, maar dat zal in de komende periode vast intensiever worden. Het feit dat jullie de ontwerpers zijn van B-Fit maakt ons dankbaar dat wij nu heel gericht aan de slag kunnen met onze hoofdthema’s. Ook was het mooi om te zien dat onze kick-off meteen door jullie opgepakt werd en dat het serieus genomen wordt. Dat blijkt ook wel uit dit interview.”

Op basis waarvan zijn de keuzes voor de interventies gemaakt?
“Alle interventies hebben we als team in gezamenlijkheid gekozen”, stelt Feron. “Samen maken we de keuzes en daarmee zorg je voor een grote mate van betrokkenheid binnen het team. Heel bewust kiezen wij voor de volgende interventies uit de menukaart: bewegingstussendoortjes, actieve pauzes, gezond trakteren en gezonde lunchtrommel, Samen B-Fit en Vitaal Team. Het keuzetraject is vanuit een Rijnlandse gedacht van onderop vanuit het team aangegeven. Hiermee werd gezorgd voor draagvlak, enthousiasme en een positieve grondhouding bij iedereen.”

Download de B-Fit menukaart

Wat zijn de eerste reacties van de kinderen op B-Fit?
“Kinderen reageren enthousiast en zijn inmiddels gewend dat we op De Bolster veel activiteiten organiseren rondom gezondheid en duurzaamheid. Daarop is B-Fit een zeer welkome aanvulling. Een kind is vanuit zichzelf nieuwsgierig én dus ook bereid om te bewegen. Voeding is een wat moeilijker traject, omdat je daar vooral ook te maken hebt met een grote diversiteit in thuissituaties.”

Wat vinden de kinderen van de huisstijl? En wat vinden jullie er van?
“De mascotte van de bezige bij vinden we erg leuk. Het heeft een vriendelijke en vrolijke uitstraling. Aangezien we nu nog in het beginstadium zitten van B-Fit zal dit zeker een groeiontwikkeling worden, waarbij wij de doelen van harte onderschrijven. Wij betrekken vanuit onze meerjarige samenwerking met Nuth Beweegt Nuth ook mascotte ‘Ben Bizzie’ bij dit project. Alle kinderen zijn altijd blij als Ben Bizzie er weer is. Nu is daar ook een vrolijke en bezige bij aan toegevoegd”, besluit schooldirecteur Feron lachend.

Ga naar de website van B-Fit voor meer informatie, aanmelden of het aanvragen van een gratis informatiepakket: klik hier.

 

Anneke Neijenhuis

Projectcoördinator