Onafhankelijke procesbegeleiders van de GSF kunnen ondersteunen bij het maken van een plan van aanpak of visie

Ga je een schoolplein herinrichten of wil je bijvoorbeeld een plan maken om nieuwe doelgroepen bij je club te betrekken? Een onafhankelijke procesbegeleider van de GSF kan hulp bieden om dit soort grote trajecten in goede banen te leiden. Wij kunnen ondersteunen bij het maken van een plan van aanpak of visie en daarbij diverse partijen, zoals gemeenten, scholen en verenigingen op zowel lokaal als regional niveau, betrekken.

Naar een breed gedragen resultaat
De procesbegeleiders van de GSF brengen partijen samen en begeleiden de deelnemers. Dat kan zowel op regionaal als op lokaal niveau. Zij weten mensen gemotiveerd en betrokken te houden. Door hun ruime ervaring kennen ze de valkuilen en de praktijktips in deze processen. Ze geven waar nodig inhoudelijk advies en hebben een faciliterende rol, bijvoorbeeld in het voorzitten van overleg. Het op te leveren resultaat of document houden ze altijd voor ogen. Afhankelijk van het soort traject en de gevraagde competenties zoeken we een procesbegeleider die bij jouw organisatie en proces past. Procesbegeleiders zijn flexibel in te zetten: van enkele uren per week tot fulltime.

Voorbeelden van procesbegeleiding

  • Herinrichten schoolplein: het samenbrengen van relevante partijen, het voorzitten van overleg, het begeleiden van het traject met als resultaat een concreet plan van aanpak inclusief financieringsplan dat aansluit bij de wensen en visie van de betrokkenen.
  • Open club: sportverenigingen die werk willen maken van hun maatschappelijke rol en zich open willen stellen kunnen begeleiding op maat krijgen. <link naar pagina open club>
  • Senioren: samen met de woonzorginstelling, gemeente en/of fysiotherapeuten kijken we naar het verbeteren van de sportstimulering (intra- en extramuraal). Het doel is te komen tot een concreet plan van aanpak of verbeteringsplan.
  • Sportieve routenetwerken: het samenbrengen van relevante partijen zoals gemeente, grondeigenaren, horeca- en toerismeondernemers, sportverenigingen en natuurorganisaties. Zij hebben om verschillende redenen belang bij optimale routenetwerken. Samen komen we tot een plan van aanpak.
  • Sporten met een beperking: het in kaart brengen van sportaanbod (lokaal of regionaal) en wensen en vragen van de doelgroep en dit zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen.
  • Procesbegeleiding of regionale coördinatie bij samenwerkingsprocessen

Jordi Doornebosch

Accountmanager & regioverbinder