Kijk of er potentie is om te starten met open club

Met verkennend onderzoek (kwartiermaken) kun je laten bekijken of er potentie is om binnen jouw gemeente of sportpark te starten met een open club-aanpak. De GSF brengt in kaart wat er mogelijk is voor de lokale sportverenigingen, of er behoefte is aan een open club en of verenigingen daarvoor open staan. Onze adviseur levert een rapportage op met een gericht advies over de mogelijkheden. Ook nemen we eventuele subsidiemogelijkheden van de provincie Gelderland mee. Met de open club-gedachte kun je als gemeente verder werken aan het invullen van de participatiesamenleving en het behouden van de leefbaarheid. Op naar een vitaal sportpark en vitale sportvereniging die klaar is voor de toekomst!

Inventarisatie mogelijkheden en wensen
Bij het verkennend onderzoek voert de GSF-adviseur een check uit naar de behoeften en ambities. Hierbij werkt de adviseur vraaggericht en buurtgericht. Ter plaatse bekijken we mogelijkheden en verkennen we wensen en gaan op zoek naar verbindingen tussen verenigingen, buurtbewoners en andere partners. Ook analyseren we de meerwaarde van samenwerking, duurzaamheid en ondernemerszin op het gebied van beheer en exploitatie. Onze ervaren adviseur spreekt de taal van de vereniging en heeft kennis van de provinciale en lokale subsidieregels op dit gebied.

Bekijk de brochure OpenClubs_en_VitaleSportparken

Na onderzoek ondersteunen richting open club
Na het kwartiermaken kunnen wij desgewenst het ontwikkeltraject naar een open club ondersteunen. Uiteindelijk resultaat is dat verenigingen op een open sportpark/open club aan de slag gaan om het aanbod te verbeteren. Voor eigen leden, andere regelmatige bezoekers en de buurtbewoners. Zo kan Jan Minkhorst, voorzitter van voetbalvereniging DZC’68, het ontwikkelen naar een open club aanraden. “Als je bestaansrecht wilt houden, moet je als club nadenken over je functioneren. Wat leeft er in onze wijk en wat betekent dat voor de club? Ontwikkelingen als vergrijzing kunnen een kans bieden voor sportclubs. Sport heeft een verbindende rol in de maatschappij. Die kun je als club mooi benutten!”

Bekijk hieronder de video over AV De Liemers uit Zevenaar als Open Club.

Miranda Wassink

Projectcoordinator