Erkend stimuleringsprogramma voor mensen met een beperking

Kies Je Aangepaste Sport is een erkend sportstimuleringsprogramma waar mensen met een beperking in drie tot vijf sessies kennismaken met verschillende sporten. Het doel is om deelnemers te motiveren om in hun vrije tijd te gaan sporten en bewegen. Het uitgangspunt is dat sport onderdeel blijft van hun dagelijks leven en dat gebeurt vaker als zij een activiteit vinden waar ze zich goed bij voelen. De GSF kan dit programma van zes maanden opzetten in jouw gemeente of regio. Het programma is bedoeld voor diverse doelgroepen en kan gericht zijn op kinderen vanaf zes jaar, jongeren of volwassenen met verschillende beperkingen.

GSF coördineert programma, veel nieuwe leden sportclubs
Als je kiest om Kies Je Aangepaste Sport aan te bieden in jouw regio, dan verzorgt een projectcoördinator van de GSF het volledige traject. Van het ophalen van de wensen en behoeften bij inwoners met een beperking tot het stimuleren van het aanbod bij de sportclubs in de regio. De projectcoördinator legt verbinding tussen de deelnemers, de sportaanbieders, de onderwijs- en zorginstellingen en verzorgt de samenstelling van een (digitaal) programmaboekje. Na afloop is er een evaluatie en volgt een rapportage met inzicht in behoeften, en cijfers over deelname. De ervaring laat zien dat het programma zeer succesvol is. Tussen de 25% en 40% van de deelnemers wordt na afloop lid van een sportclub.

Met lokale sportaanbieders
De GSF vraagt sportaanbieders om binnen een periode hun sportaanbod voor drie tot vijf keer open te stellen voor sporters met een beperking. De sportaanbieders kunnen zelf bepalen of zij geheel nieuw aanbod creëren of deelnemers laten meedoen aan de reguliere trainingen. Wij bundelen het sportaanbod in een (digitaal) programmaboekje Kies Je Aangepaste Sport. Deelnemers kiezen vervolgens zelf voor welke kennismakingscursussen ze inschrijven. Omdat ze bewust kiezen geeft dat meer plezier en het resultaat is vaak een duurzame sportdeelname.

Erkende interventie
Kies Je Aangepaste Sport is een erkende interventie van het RIVM.

Jurjen Engelsman

Projectcoördinator | Jeugdfonds Sport & Cultuur