SC RHEDEN AMBITIEUS EN REALISTISCH OP WEG NAAR DE TOEKOMST

De Gelderse voetbalvereniging sc Rheden is een dorpsvereniging pur sang. Een belangrijke ontmoetingsplaats waar prestatie en gezelligheid hand in hand gaan. Om zowel op de korte als de lange termijn een toekomstbestendige vereniging te kunnen blijven, heeft de vereniging de ambitie neergelegd om te komen tot een Open Club. De Gelderse Sport Federatie (GSF) is voor dit traject gevraagd als procesbegeleider: sc Rheden op weg naar 2030.

Gedurende het proces is de GSF niet alleen procesbegeleider, maar wil het ook de verschillende stadia van het ambitieuze project laten zien. Wat zijn, na uitreiking van de parelcheque in april 2018 en de toekenning van de provinciale subsidie ‘Open Club en Vitale Sportparken’ door de provincie Gelderland de volgende stappen? Nadat eerst de vereniging aan het woord kwam, is het nu de beurt aan de gemeente. Met Marc Budel, wethouder Sport, praten we over de mogelijkheden die een Open Club biedt voor zijn gemeente.

Hoe kijkt u aan tegen een Open Club?
“We hebben in Nederland een unieke cultuur met de vele sportverenigingen, die ooit vanuit eensgezindheid, gelijkgestemdheid en verbondenheid zijn opgericht. Vaak door een familie, buurt of kennissen die samen de schouders eronder zetten. De samenleving verandert en daarmee ook de manier waarop we onze levens inrichten. We sporten vaker ongeorganiseerd, het liefst op flexibele tijden. De traditionele verenigingsstructuur staat daarom onder druk: bij veel verenigingssporten daalt het aantal leden, is het steeds lastiger om voldoende vrijwilligers te krijgen en staan accommodaties vaak leeg buiten speeltijden. De Open Club gedachte biedt kansen voor een toekomstbestendig bestaan van sportverenigingen en de leefbaarheid van de dorpen.”

Kunt u voorbeelden noemen van deze kansen?
“Een Open Club stelt zich open voor verschillende sporten, activiteiten en andere organisaties, en is uitnodigend voor iedereen in het dorp. Denk aan gebruik van het park door de vereniging, BSO, onderwijsinstelling of ondernemer. Of het gezamenlijk aanbieden van activiteiten voor specifieke doelgroepen, een ruimte voor outdoor sporten door het gebied en het gezamenlijk promoten van activiteiten. We hebben contact met verschillende verenigingen die vragen hebben voor hun eigen sport en accommodatie. Ik denk dat het belangrijk is dat verenigingen naast hun kernsport en leden kijken hoe zij in samenwerking met andere organisaties de vereniging vitaal kunnen houden én het sportpark goed kunnen benutten.”

Wat is de meerwaarde voor het dorp Rheden?
“In Rheden ligt langs de Zuidflank een ware sportboulevard met diverse verenigingen en sportaccommodaties. De verenigingen hebben vergelijkbare kansen en uitdagingen, die zij nu vaak individueel benaderen. Er is ruimte voor meer samenwerking om in de toekomst vitaal te blijven. De Open Club gedachte kan hierbij enorm helpen.”

Welke stappen zijn er vanuit de gemeente reeds genomen?
“Voor de inrichting van het gebied hebben we een Masterplan ontwikkeld. Het is een plan met verschillende fysieke maatregelen om het gebied aantrekkelijker en toegankelijker te maken. En om meer verbinding met het dorp en de omgeving te creëren. Met het Masterplan en de Open Club gedachte werken we zowel ruimtelijk als in de organisatie van taken en activiteiten aan een vitale Zuidflank en vitaal sportpark. Als daarmee het gebied aantrekkelijker wordt, inwoners het gebied beter kunnen beleven en meer mensen sporten, bewegen en activiteiten ondernemen draagt het enorm bij aan de leefbaarheid van het dorp Rheden.”

Stimuleert u de andere verenigingen van in Rheden om samen te werken?
“Het is erg mooi dat sc Rheden al werkt aan een Open Club. Daarnaast willen we met alle verenigingen in de Zuidflank aan de slag. In oktober van vorig jaar hebben we bij elkaar gezeten voor meer uitleg over de Open Club en gehoord welke kansen voor samenwerking verenigingen zien. We hebben daarna met de verenigingen een subsidieaanvraag ingediend bij de provincie. Als dat lukt gaan we in 2019 verder. Als eerste met het organiseren van diverse sessies om de samenwerkingsmogelijkheden verder te verkennen en daadwerkelijk te komen tot een plan voor een Open Club en Vitaal Sportpark.”

Meer weten over de mogelijkheden die de GSF kan bieden voor (sport)verenigingen? Neem contact op met onze projectcoördinator Joke Roeterdink.

       

Joke Roeterdink

Senior Projectcoördinator