SC Rheden ambitieus en realistisch op weg naar de toekomst

De Gelderse voetbalvereniging SC Rheden is een dorpsvereniging pur sang. Een belangrijke ontmoetingsplaats waar prestatie en gezelligheid hand in hand gaan. Om zowel op de korte als de lange termijn een toekomstbestendige vereniging te kunnen blijven, heeft de vereniging de ambitie neergelegd om te komen tot een Open Club. De Gelderse Sport Federatie (GSF) is voor dit traject gevraagd als procesbegeleider: SC Rheden op weg naar 2030.

Multifunctioneel
Sportcombinatie Rheden is in 2016 opgericht uit een fusie tussen VV Rheden en Worth Rheden. De oprichting als sport combinatie is met opzet gekozen om op één locatie meerdere sporten te kunnen aanbieden voor meerdere doelgroepen. Het uiteindelijke doel is te komen tot een open club, op een multifunctioneel complex. SC Rheden heeft onder meer de volgende doelstellingen: meer aanloop naar haar accommodatie, een hogere bezettingsgraad van het sportpark, betere sponsormogelijkheden, kwalitatief betere faciliteiten en een centraal punt in de gemeente worden. Om dit prachtige initiatief op juiste wijze te verwezenlijken is de Gelderse Sport Federatie gevraagd om de vereniging vanuit haar rol als procesbegeleider ondersteuning te bieden.

Parelcheque
De eerste stap naar de realisatie van de Open Club ambitie is op 7 april jl. gezet. Onder aanvoering van de werkgroep ‘Toekomst Park’ werd door de vereniging een kick-off sessie gehouden waarin geheel out-of-the box toekomstplannen werden besproken. Vanuit de Gelderse Sport Federatie werd een toelichting gegeven over de provinciale subsidie ‘Open Club en Vitale Sportparken’. Deze subsidie is per 1 mei jl. vereenvoudigd, waardoor er gunstige mogelijkheden zijn voor de vereniging om hierop in te spelen. De vereniging wil graag de ‘verkennende fase’ aanvragen. Tijdens deze sessie werd door de GSF eveneens een ‘parelcheque’ uitgereikt aan de vereniging. Met deze cheque krijgt SC Rheden professionele procesbegeleiding richting het gestelde doel in 2030: het worden van een toekomstbestendige vereniging op een multifunctionele accommodatie én met een solide financiële huishouding.

Krachten bundelen
Voorzitter Rick Palm van SC Rheden over spannende toekomstplannen: “Bij een nieuwjaarsreceptie kijk je terug op het afgelopen jaar en weet je wat goed is gegaan en wat beter had gekund. Voor het kijken naar de toekomst is echter vaak geen tijd, terwijl je juist daar ook stil bij moet staan en tijd in moet investeren. Dat is uiteindelijk ons bestaansrecht. Bundeling van krachten staat bij sc Rheden voorop, dus waarom zou je dat dan niet doen? De Gelderse Sport Federatie heeft de noodzakelijke expertise in huis en daar willen wij graag gebruik van maken om een nog mooiere, maar bovenal multifunctionele en duurzame vereniging te worden.”

In de komende periode gaat de GSF keihard aan de slag om, samen met de vereniging, de gemeente en de basisscholen, tot een stappenplan te komen die SC Rheden op weg helpt naar 2030.

Miranda Wassink

Projectcoordinator