SC RHEDEN AMBITIEUS EN REALISTISCH OP WEG NAAR DE TOEKOMST

De Gelderse voetbalvereniging sc Rheden is een dorpsvereniging pur sang. Een belangrijke ontmoetingsplaats waar prestatie en gezelligheid hand in hand gaan. Om zowel op de korte als de lange termijn een toekomstbestendige vereniging te kunnen blijven, heeft de vereniging de ambitie neergelegd om te komen tot een Open Club. De Gelderse Sport Federatie (GSF) is voor dit traject gevraagd als procesbegeleider: sc Rheden op weg naar 2030.

Gedurende het proces is de GSF niet alleen procesbegeleider, maar wil het ook de verschillende stadia van het ambitieuze project laten zien. Wat zijn, na uitreiking van de parelcheque in april 2018 en de aanvraag voor de provinciale subsidie ‘Open Club en Vitale Sportparken’ door de provincie Gelderland de volgende stappen? Met Jordi Maasen van den Brink (25), junior projectcoördinator bij de GSF en zeer betrokken binnen sc Rheden, nemen we de ontwikkelingen en actualiteit bij de vereniging door.

Hoe lang ben je al verbonden aan sc Rheden en welke functies bekleed je?
“Ik ben vanaf mijn vijfde actief als speler, destijds nog vv Rheden. Op mijn achttiende, bij de overgang van de junioren naar de senioren, heb ik de overstap gemaakt naar buurman vv Worth Rheden. In 2016 zijn beide clubs gefuseerd met sc Rheden als nieuwe naam. Momenteel ben ik speler van het selectie-elftal, actief in de werkgroepen ‘Communicatie’ en ‘Open Club’. Verder draai ik als vrijwilliger drie keer per seizoen een bardienst op de zaterdagmiddag.”

  

Hoe kijk jij als betrokken lid tegen het proces aan?
“Ik vind het heel positief dat het bestuur met een kritische blik naar de toekomst heeft gekeken. De samenleving verandert, met als gevolg dat ook verenigingen op een andere manier moeten worden ingericht. Veel verenigingen kampen met vrijwilligerstekorten en zien het aantal leden teruglopen. Een Open Club kenmerkt zich door een open houding, waarbij de deuren niet alleen open staan voor eigen leden. Zo kan de samenwerking worden gezocht met andere partijen in het dorp met als gevolg te kunnen profiteren van de kwaliteiten van elkaar. Waarom zou je de krachten van elkaar niet bundelen?”

Wat merk jij binnen de club als het onderwerp Open Club ter sprake komt?
Tijdens de algemene ledenvergadering van 26 november 2018 zijn de plannen aan de leden gepresenteerd door mijn collega bij de GSF, Joke Roeterdink. Joke heeft laten zien welke mogelijkheden en potentiële samenwerkingen er zijn voor sc Rheden. Wanneer deze plannen gerealiseerd zijn, is de bezettingsgraad van het complex bij sc Rheden verhoogd. De leden van de verenigingen reageerden erg positief en zagen ook in dat deze verandering veel voordelen met zich mee zou brengen. Veel leden begonnen tijdens de presentatie mee te denken en kwamen zelf met voorbeelden.”  

Welke voordelen zijn er te noemen van sc Rheden als Open Club?
“Voldoende. Momenteel staat de accommodatie bij sc Rheden voor 70 procent leeg. Dat is gewoon zonde. Er zijn veel partijen die gebruik kunnen maken van de accommodatie. Dit kan het kunstgrasveld zijn, maar ook de kantine of de verschillende vergaderruimtes die er zijn. Door deze manier van werken kan de vereniging nieuwe doelgroepen aan zich binden. Dat varieert van personen die nooit lid zijn geweest van de vereniging, maar wel betrokken kunnen worden. Bovendien ziet ook de omgeving dat sc Rheden meer is dan alleen een voetbalclub. Ook dat biedt weer de nodige mogelijkheden.”

Welke bijdrage wil jij leveren aan het gehele proces?
Doordat ik de vereniging en omgeving goed ken, kan ik namens de GSF samen met Joke Roeterdink op een juiste manier in kaart brengen welke partijen mogelijke samenwerkingspartner zijn. Ook formuleer ik samen met Joke voorbeelden van deze samenwerking (win-win voor beide partijen). Als vrijwilliger bij Rheden kan ik het plan daadwerkelijk helpen te realiseren en de juiste mensen bij elkaar brengen. Momenteel hebben Joke en ik, samen met de werkgroep, een ‘omgevingsanalyse’ gemaakt en de subsidiemogelijkheden in kaart gebracht. Binnenkort gaan we de eerste gesprekken voeren met organisaties om ervoor te zorgen dat de plannen daadwerkelijk van start gaan.”

In 2019 gaat de GSF met veel energie verder om, samen met de vereniging, de gemeente en de basisscholen, tot een stappenplan te komen die sc Rheden op weg helpt naar 2030.

Deel 2
Maandag 4 februari komt wethouder Marc Budel namens de gemeente Rheden aan het woord over onder meer de kansen die het project biedt voor de gemeente.

Meer weten over de mogelijkheden die de GSF kan bieden voor (sport)verenigingen? Neem contact op met projectcoördinator Joke Roeterdink. 

        

Joke Roeterdink

Senior Projectcoördinator