De Gelderse Sport Federatie heeft in 2018 een groot aantal sportverenigingen ondersteund bij de subsidieaanvraag voor de ontwikkeling tot open club of vitaal sportpark

Ook in 2018 hebben veel sportverenigingen aangegeven open club te willen worden of een sportpark tot een vitaal sportpark te willen ontwikkelen. Hiervoor kon subsidie worden aangevraagd bij de provincie Gelderland. De Gelderse Sport Federatie heeft een groot aantal sportverenigingen ondersteund bij deze aanvraag. Van zestien sportverenigingen, waarbij de GSF ondersteuning heeft geboden, is de subsidieaanvraag gehonoreerd.

De subsidie kon aangevraagd worden voor:

 • het uitvoeren van een verkenning naar de haalbaarheid van de ontwikkeling tot open club of vitaal sportpark
 • het daadwerkelijk ontwikkelen van één of meer open clubs of vitale sportparken
 • een programma, bestaande uit een samenhangende reeks van projecten en activiteiten, gericht op de totstandkoming van open clubs en/of vitale sportparken

Sport verbindt
Namens de GSF heeft projectcoördinator Joke Roeterdink de sportverenigingen ondersteund bij de aanvragen. “Het is mooi om te zien dat steeds meer verenigingen kansen zien op dit gebied. Het uitgangspunt of de doelstelling is overal weer anders, maar uiteindelijk gaat het erom dat je met z’n allen het dorp leefbaar houdt. En dan niet alleen op het gebied van sport en bewegen, maar denk ook aan cultuur, welzijn, onderwijs en duurzaamheid.” Roeterdink vervolgt: “Vanuit de Gelderse Sport Federatie hebben wij voor de partijen die de subsidie aangevraagd hebben onder meer een omgevingsanalyse gemaakt en in kaart gebracht welke partijen mogelijk samenwerkingspartners kunnen zijn. Met sport kun je zoveel mensen bij elkaar brengen. Sport heeft een enorme bindende kracht en daar ligt de basis voor het creëren van draagvlak en verdere ontwikkeling. Met meerdere verenigingen zijn we in gesprek voor een vervolgtraject of zitten we al in een volgende fase.”

Hieronder de lijst van zestien, waarvan 13 sportverenigingen, 2 stichtingen en 1 gemeente, die met ondersteuning van de GSF subsidie hebben ontvangen:

 • Atletiekvereniging AV de Liemers
 • Voetbalvereniging sc Rheden
 • Atletiek en Wandelsportvereniging Astylos
 • Voetbalvereniging DZC’68
 • IJsvereniging Hattem
 • Hamalandhal Lichtenvoorde
 • Stichting Sportkompas
 • Voetbalvereniging Dodewaard
 • Stichting de Liemers Breedtesport
 • Voetbalvereniging DVV Duiven
 • Volleybalvereniging Scylla
 • Mixed Hockey Club Ede
 • Voetbalvereniging BZS Beusichem
 • Sportclub Teuge
 • Gemeente Rheden
 • Skate/Skeeler- en Natuurijsvereniging Heumen

Meer willen weten over de ondersteuning die wij kunnen bieden voor (sport)verenigingen? Neem contact op met onze projectcoördinator, zie contactgegevens onderaan deze pagina.

Dit kan variëren van het gratis invullen van de verenigingsthermometer tot aan verenigingsadvies en van een inspiratiesessie open club tot aan bijvoorbeeld het werven van meer leden (MLKT) of vrijwilligers (MVKT).

Joke Roeterdink

Senior Projectcoördinator