Partners van de GSF in netwerk van de Gelderse sport

De GSF werkt in het veld nauw samen met diverse partners op landelijk, provinciaal, regionaal en lokaal niveau. Als spin in het Gelderse sportnetwerk kennen wij veel mensen en partijen en leggen we zo nodig verbindingen. Dit netwerk is nog steeds groeiende. Denk hierbij aan partijen als (in alfabetische volgorde):

Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN)

De studenten van de HAN zetten wij regelmatig in voor het houden van onderzoek. De GSF begeleidt de studenten bij hun stage of afstudeeropdracht. De studenten leveren ons de nieuwste inzichten en know how. Een aantal medewerkers van de GSF deelt zijn kennis en ervaring tijdens colleges of zit in de werkveldcommissie van de opleiding Sportkunde van de HAN. Zo delen wij onze kennis en ervaring uit de praktijk met de studenten.

Jeugdfonds Sport & Cultuur Gelderland

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Gelderland heeft aan de GSF de opdracht gegeven om de coördinatie en back-office van deze stichting te regelen. Dit betekent dat de GSF contact onderhoudt met alle intermediairs en alle aanvragen voor kinderen. Ook onderhouden we contact met de Gelderse gemeenten die zijn aangesloten bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur Gelderland en met de landelijke organisatie.

Kenniscentrum Sport

Kenniscentrum Sport zet zich in voor de toepassing van praktische en wetenschappelijke kennis op het gebied van sport en bewegen. Deze kennis passen wij toe en delen wij als GSF weer met onze klanten, opdrachtgevers en partners. Zo zorgen we er voor dat iedereen toegang heeft tot de meest actuele gegevens en inzichten.

NOC*NSF

NOC*NSF wil als Nationaal Olympisch Comité en als dé Nederlandse belangenorganisatie van de georganiseerde sport, de sport in Nederland op Olympisch niveau brengen. NOC*NSF is daarmee de federatie van sportbonden die samen staan voor een open, gezonde, aantrekkelijke, pluriforme en verantwoordelijke sportbranche, die toegankelijk is voor iedere Nederlander. De GSF zit in hetzelfde pand als NOC*NSF waardoor de lijnen, letterlijk, heel kort zijn. We denken met NOC*NSF mee bij nieuwe projecten of oplossingen. Ook vinden regelmatig pilots van nieuwe methoden en projecten plaats in Gelderland waarbij de GSF de verbinding tussen de lokale partij en NOC*NSF tot stand brengt.

Provincie Gelderland

Het motto van de provincie Gelderland op het thema sport luidt: ‘Met sport halen we het beste uit Gelderland!’

Door kracht, kennis en inzet met elkaar te bundelen, ontstaat een vitale, sportieve en aantrekkelijke Gelderse sportregio. Een goed sportklimaat maak je samen. De GSF is als één van de uitvoerende partijen nauw betrokken bij de realisatie van het uitvoeringsprogramma Gelderland Sport. We zitten regelmatig om tafel met de beleidsmedewerkers van de provincie en stemmen onze werkzaamheden af met de gewenste doelen en resultaten van de provincie. We leggen snel verbinding met de praktijk en we informeren lokale partijen over de provinciale doelstellingen. Door ons brede netwerk in heel Gelderland op lokaal en regionaal niveau zijn wij een betrokken partner voor de provincie.

logo Sport en zaken

Sport & Zaken

Sport&zaken is de matchmaker tussen sport en bedrijfsleven. Zij brengen samenwerkingen tot stand tussen sportorganisaties en bedrijven met hart voor sport. De GSF werkt samen met Sport & Zaken richting de European Company Games die in juni 2021 op Papendal, Arnhem plaatsvinden. Wij verbinden het Gelderse bedrijfsleven aan de Gelderse sportverenigingen.

logo's van sportbonden

Sportbonden

Bij de uitvoering van projecten en opdrachten werken we vaak samen met de betrokken sportbonden. Waar de bond specifieke kennis over een sport of sportevenement heeft, vult de GSF dit aan met kennis van regio’s en de lokale situatie. Met een aantal sportbonden hebben we extra nauwe contacten. Dit zijn de bonden die behoren bij de Gelderse kernsporten, te weten: Atletiekunie (atletiek), KWBN (wandelen), KNHS (paardensport), Nevobo (volleybal), JBN (judobond), KNLTB (tennis), KNSB (inline skaten), KNWU en NTFU (beiden wielersport).

Sportkracht12 (SK12)

De Gelderse Sport Federatie is onderdeel van Sportkracht12, het samenwerkingsverband van alle provinciale sportorganisaties. Met een sterk lokaal netwerk en kennis van de lokale praktijk helpt Sportkracht12 om de landelijke voornemens en plannen met betrekking tot sport en bewegen lokaal, regionaal en provinciaal uit te rollen. Sportkracht12 maakt het verschil op sportclubs, in wijken, op pleintjes, in zorgcentra, op scholen en verbinden verenigingen, gezondheidsinstellingen en andere maatschappelijke partners om elke Nederlander in beweging te krijgen én houden.

Ga voor meer informatie naar de website Sportkracht12.

Topsport Gelderland

Topsport Gelderland is dé partij op het gebied van talentontwikkeling, en daarom onmisbaar bij het faciliteren, ondersteunen en begeleiden van de Gelderse talenten. Bij sommige projecten van de GSF is het leerzaam en leuk om talentvolle Gelderse sporters in te zetten. Die benaderen wij dan via Topsport Gelderland. Ook organiseren we jaarlijks samen het Gelders Sportgala waar wij Gelderse topsporters en talenten op feestelijke wijze eren.

Uniek Sporten

Middels Uniek Sporten wil het Fonds Gehandicaptensport ervoor zorgen dat nog meer mensen met een handicap kunnen genieten van sport en bewegen. Het fonds zet zich in voor een beter en groter sportaanbod voor mensen met een handicap en meer aandacht voor gehandicaptensport in het algemeen. Het doel is om sport voor iedereen met een handicap structureel mogelijk te maken. Bij Uniek Sporten werken we vanuit regionale samenwerkingsverbanden die het sportaanbod voor mensen met een handicap bevorderen. De GSF heeft in diverse regio’s in Gelderland meegewerkt aan het opstarten van een regionaal samenwerkingsverband. Als verbinder brengen wij de betrokken partijen bij elkaar en faciliteren het netwerk. In andere regio’s wordt een projectleider van de GSF ingezet als regionale coördinator.

Vereniging Sport en Gemeenten (VSG)

Vereniging Sport en Gemeenten ondersteunt gemeenten bij het gemeentelijk sportbeleid en accommodatievraagstukken. De VSG behartigt de gemeentelijke belangen bij de rijksoverheid, de georganiseerde sport en andere landelijke partners. VSG en GSF trekken regelmatig samen op in hun contacten met de Gelderse gemeenten. Ook organiseren ze samen bijeenkomsten voor beleidsmedewerkers en wethouders sport.

Tjienta van Pelt

Directeur