Kracht van sport = kracht van verbinden

De Gelderse Sport Federatie is als partner in sport en bewegen trots op haar deelname aan het Gelders Sportakkoord. De ondertekening alleen al van ruim tachtig organisaties, variërend van sportbonden, kennis –en sportorganisaties, gemeenten tot aan de provincie, geeft de kracht én de mogelijkheden van dit akkoord aan.

Gelderse Sport Federatie als verbinder
In het sportakkoord worden zeven thema’s uitgewerkt: sportevenementen, innovatie, Open Clubs en sportparken, aantrekkelijke inrichting sportieve buitenruimte, routenetwerken, talentondersteuning en aangepast sporten. Stuk voor stuk thema’s waar wij ons als Gelderse Sport Federatie hard voor maken. Wij staan voor verbinden en het bij elkaar brengen van partijen. Sterker nog, wij zijn dé regionale verbinder van de provincie Gelderland. Mede daarom zetten wij ons actief in om in gezamenlijkheid de gestelde ambities die vastgelegd zijn in dit mooie akkoord te realiseren. Samen met een ieder die de handtekening heeft gezet staan we voor interessante, soms delicate, maar bovenal hele mooie uitdagingen om Gelderland het sport- en beweegklimaat te bieden die het verdiend! Door samen de schouders eronder te zetten, kansen te zien en kansen te benutten zijn wij er van overtuigd dat we mooie resultaten gaan bereiken. Resultaten die wij door ons brede netwerk, expertise en innovatieve werkwijze al hebben weten te behalen. Voorbeelden? Die zijn er genoeg. De implementatie van meerdere open club-trajecten, waarbij de collectieve samenwerking tussen de GSF, gemeente en sportvereniging(en) van groot belang was, is er een waar alle partijen trots op mogen zijn.

Een goed, actueel voorbeeld van Open Club is de realisatie van een nieuwe multifunctioneel complex bij voetbalvereniging DZC’68 in Doetinchem.
Klik HIER voor meer informatie.

Sport = voor iedereen
Sport moet voor iedereen toegankelijk zijn. En dat sporten en bewegen helpt om langer gezond te blijven is geen discussie meer. Maar voor sommige doelgroepen geldt dit nog sterker. Ouderen en chronisch zieken hebben duidelijk baat bij beweging, maar kunnen soms nog wel een steuntje in de rug gebruiken. Een leefstijlcoach of beweegcoach die hier specifiek aandacht voor heeft is hierin een belangrijke schakel. En wat dacht u van sporters met een beperking? 2018 is uitgeroepen tot Jaar van het Aangepast Sporten en vanaf dag één (lees: ruimschoots daarvoor) waren wij al betrokken bij de voorbereiding op diverse geweldige initiatieven en evenementen. Op 8, 9 en 10 juni 2018 zijn de Special Olympics Achterhoek gehouden. In aanloop naar dit evenement voor mensen met een beperking is een aantal side-events georganiseerd, waaronder sportinstuiven. Bij diverse sportinstuiven werden door de GSF specifieke fittesten afgenomen voor mensen met een (lichamelijke of geestelijke) beperking. Voor hen is sporten niet altijd vanzelfsprekend, maar als Gelderse Sport Federatie streven we naar een inclusieve samenleving.

GELDERSE SPORT FEDERATIE = JOUW REGIONALE VERBINDER

Alle ins en outs van het Gelders Sportakkoord nog eens rustig doorlezen? Lees hier de PDF-versie van het Gelders Sportakkoord.

Gelders Sportakkoord

Gelders Sportakkoord

Tjienta van Pelt

Directeur