Buurtsportcoaches en combinatiefunctionarissen laten met korte video’s de dagelijkse werkzaamheden binnen hun gemeente zien

Buurtsportcoaches (BSC) en combinatiefunctionarissen (CF) ondersteunen gemeenten in het creëren van voldoende beweegaanbod in de buurt voor jong en oud. Het is belangrijk deze medewerkers goed te begeleiden en coachen en hun deskundigheid te vergroten. De GSF kan jouw organisatie helpen bij deze (sport)gerichte begeleiding. Dit zorgt voor gemotiveerde medewerkers, en voor een kwaliteitsinjectie in hun werk. Zo werk je toe naar een beter sport- en beweegklimaat in je gemeente.

Om een nog beter beeld te krijgen van de werkzaamheden en doelgroepen, laten we regelmatig met een video het werkveld zien van de buurtsportcoaches en combinatiefunctionarissen. In de zesde video uit deze serie nemen de buurtsportcoaches van de gemeente Beuningen ons een dag mee en laten zien wat er allemaal plaatsvindt.

Petra Schipper

Senior Projectcoördinator & sportformateur