Nieuw themaspel Gelderse Sport Federatie helpt bij vormen lokaal sportakkoord

Op 18 september 2019 kreeg wethouder Groot Wesseldijk van de gemeente Lochem de eerste versie van het sportakkoordenspel overhandigd tijdens de sportcaféavond ‘Samen op weg naar een lokaal sportakkoord’. Met dit themaspel halen de spelers zoveel mo­gelijk belangrijke informatie op om een lokaal sportakkoord te vormen. In tientallen Gelderse gemeenten wordt aan het opstellen van zo’n akkoord gewerkt. De wethouder is enthousiast: “Het spel helpt om op een leuke manier het gesprek goed op gang te krijgen en meteen de inhoud in te gaan.”

Iedereen doet mee
Het door de Gelderse Sport Federatie (GSF) ontwikkelde sportakkoordenspel is een middel om op een interactieve manier de belangrijkste kernpunten in de gemeente te benoemen. In Lochem werd bij de eerste bijeenkomst input opgehaald voor een lokaal akkoord. Meer dan dertig organisaties uit de buurt dachten mee over de inhoud. Wethouder Groot Wesseldijk: “Door de afwisseling van korte en inhoudelijke vragen weet iedereen snel wat er van hen gevraagd wordt. En alle deelnemers kunnen op deze manier een bijdrage leveren!”  Deelnemer Taco Houkema (directeur van twee scholen in de gemeente Lochem): “De spelvorm zorgt ervoor dat er energie is, iedereen heeft er zin in. Het spel geeft richting, maar je krijgt ook de kans om je eigen ambities in te brengen.”

Op weg naar een lokaal sportakkoord
Het in 2018 afgesloten Nationaal Sportakkoord wil bereiken dat iedereen met plezier kan sporten en bewegen. Daarin zijn doelen opgenomen op het gebied van bijvoorbeeld vitale sportorganisaties, sporten met een beperking en het stimuleren van jeugd en ouderen. De doelstellingen zijn alleen te halen als hier op lokaal niveau op wordt ingezet, met alle organisaties samen. Het opstellen van een lokaal sportakkoord voor en door de inwoners van een gemeente is daarbij een belangrijke pijler. De GSF heeft vier sportformateurs in dienst die in verschillende gemeenten, waaronder de gemeente Lochem, aan de slag zijn om deze lokale sportakkoorden vorm te geven.

Jordi Doornebosch

Accountmanager & regioverbinder