Sport verbindt! Als gemeente kunt u nu aan de slag met een lokaal sportakkoord en wij helpen u graag op weg

Wilt u als gemeente bijdragen aan een gezond Gelders sportklimaat? Dan kunt u met diverse betrokken organisaties een lokaal sportakkoord opstellen. Hiermee kan sport als doel en instrument breder worden verankerd. Het belangrijkste bij een lokaal sportakkoord is dat organisaties samen de ambities en uitgangspunten bepalen.

Samen voor een gezond Gelders sportklimaat
Als gemeente kunt u tot 10 april een budget aanvragen om een sportformateur aan te stellen. De sportformateur brengt lokale partijen bij elkaar aan tafel om tot een lokaal sportakkoord te komen. Samen met NOC*NSF, VSG en provincie Gelderland willen we zoveel mogelijk de lokale en regionale akkoorden aanjagen, ondersteunen en begeleiden. Met onze expertise, netwerk en verbindende kracht zijn wij de juiste partij om deze belangrijke rol op ons te nemen. Wij weten uit ervaring als geen ander welke kansen er liggen om sport en bewegen verankerd te krijgen op lokaal niveau, in uw gemeente. Daarnaast is het belangrijk om uw stem te laten horen en samen te bepalen wat lokaal de belangrijkste punten zijn om inwoners langdurig met plezier te kunnen laten sporten

Aan de slag met de GSF als sportformateur?
Heeft u als gemeente de wens een sportformateur in te zetten en aan de slag te gaan, dan is het zaak snel te handelen. Uiterlijk 10 april moet namelijk een intentieverklaring aangeleverd worden bij Vereniging Sport en Gemeenten (VSG). Wij helpen u graag om de passende koers te bepalen en de benodigde stappen samen met u te doorlopen. Neem gerust vrijblijvend contact met mij op, zie contactgegevens onderaan de pagina. Tot snel!

Jordi Doornebosch
Regioverbinder Gelderse Sport Federatie

Jordi Doornebosch

Accountmanager & regioverbinder