In Multifunctioneel Centrum De Pauw in Klarenbeek werd donderdag 16 januari het Sportcafé gemeente Voorst georganiseerd

Sporthal De Pauw in Klarenbeek was donderdagavond 16 januari het decor voor het Sportcafé gemeente Voorst. Ruim 35 deelnemers waren aanwezig om input te verzamelen om te komen tot een lokaal sport- en beweegakkoord in de gemeente Voorst. Dinsdag 12 november jl. werd al een verkennende avond georganiseerd. Een mooie kick-off naar een lokaal sport- en beweegakkoord met veel enthousiaste betrokkenen. Ook deze avond was het enthousiasme groot en de positieve energie voelbaar.

Net als in een groot aantal gemeenten wordt dus ook in de gemeente Voorst gewerkt aan een lokaal sport- en beweegakkoord. In Voorst komen alle thema’s van het Nationaal Sportakkoord aan bod: duurzame sportomgeving, inclusief sporten, positieve sportcultuur, vitale sport- en beweegaanbieders, vaardig in bewegen en topsport die inspireert. Vertaald naar het Sportcafé gemeente Voorst gingen de gesprekken over onder meer:

  • Betrekken en bereiken van de verschillende dorpskernen
  • Verbeteren van de zichtbaarheid van de buurtsportcoaches
  • Nieuwe verdienmodellen voor sportverenigingen
  • Beweegonderwijs (de droom: 5 keer per week 30 minuten bewegen voor alle schoolkinderen)
  • Sportaanbod voor mensen met autisme, nu vaak een vergeten doelgroep

Sportformateur Annemiek van de Grint (Gelderse Sport Federatie) gaf allereerst een korte presentatie over de inhoud van de avond en het lokaal sportakkoord in het algemeen. Vervolgens gingen de aanwezigen (afgevaardigden van o.a. sport, onderwijs, welzijn, gemeente en cultuur) in groepen een ‘spelletje spelen’. Door in verschillende groepen het Sportakkoordenspel te spelen werd op interactieve wijze zoveel mogelijk informatie verzameld die uiteindelijk moet leiden tot een breed gedragen lokaal sport- en beweegakkoord. Met het door de Gelderse Sport Federatie ontwikkelde themaspel komen gesprekken op gang, wordt richting gegeven en geeft deelnemers de kans om ook eigen ambities in te brengen.

Eén van de deelnemers en tevens kerngroeplid was Robert Horstink. De voormalig volleybalinternational is al enkele jaren werkzaam bij de gemeente Voorst. ”We hebben vanavond goede discussies gevoerd. Na afloop merkte ik ook bij de andere groepen dat er veel input is vergaard. Het was een geslaagde avond. Nu op naar de volgende stap.”

Afsluitend onderdeel van het themaspel was het noteren van concrete ambities op fysieke puzzelstukken. Deze puzzelstukken corresponderen met de verschillende thema’s en werden aan het eind van de avond verzameld om te gebruiken voor het verdere proces. De vervolgfase is het organiseren van themabijeenkomsten om een verdiepingsslag te maken. Daarna wordt de start gemaakt met het schrijven van het lokaal sport- en beweegakkoord, die uiteindelijk ondertekend wordt door alle betrokken partijen.

“Het was een avond met goede gesprekken, pittige discussies en mooie ideeën”, aldus sportformateur Van de Grint na afloop. “Mooi om te zien dat steeds meer lokale organisaties willen aansluiten bij de ontwikkeling van het lokale sport- en beweegakkoord. Dat geeft vertrouwen, niet alleen in de ontwikkeling van het lokale sport- en beweegakkoord, maar ook voor de uitvoering straks. Als we alle dromen waar gaan maken.”

Jordi Doornebosch

Accountmanager & regioverbinder