GSF treedt graag voor uw gemeente op als onafhankelijke en objectieve sportformateur om samen tot een lokaal sportakkoord te komen

SAMEN OP WEG NAAR EEN LOKAAL SPORTAKKOORD

Sporten en bewegen is belangrijk voor iedereen in Gelderland. Het maakt je fit en vitaal, en dat zorgt voor een plezieriger leven. Vanuit die overtuiging proberen we bij de GSF al jarenlang zoveel mogelijk mensen te inspireren om te gaan sporten en bewegen. Dat doen we altijd met andere partijen, want samen bereik je het beste resultaat. We weten dus als geen ander hoe belangrijk een lokaal sportakkoord is, en we hebben ruime ervaring in het proces om partijen daarvoor op een lijn te brengen. Binnen alle pijlers van het nationale en lokale sportakkoord doen we activiteiten, van vitale sportparken tot open clubs en van beweegprogramma’s voor ouderen tot projectleiding op het gebied van aangepast sporten. Onze sportformateur zet al deze kennis in voor uw lokale sportakkoord, met een volledig team achter zich ter ondersteuning van de werkzaamheden.

Wat is een lokaal sportakkoord?

 • In een lokaal sportakkoord staan de afspraken die lokale partijen met elkaar gemaakt hebben over de ambities die zij op het gebied van sport en bewegen binnen hun gemeente willen bereiken
 • In een lokaal sportakkoord staan precies die dingen die voor jouw gemeente van belang en haalbaar zijn
 • Alle betrokken partijen zijn verantwoordelijk voor de inhoud en uitvoering van het lokaal sportakkoord

Waarom een lokaal sportakkoord?
Iedereen moet kunnen sporten en bewegen. Om dat te bereiken is er een Nationaal Sportakkoord gesloten. De ambities daaruit kunnen in elke gemeente op een andere manier gerealiseerd worden. Daarom is er een lokaal sportakkoord.


 • Een lokaal sportakkoord maak je samen. Iedereen heeft de kans zijn stem te laten horen
 • Een lokaal sportakkoord biedt de kans om gezamenlijke dromen en ambities op het gebied van sporten en bewegen waar te maken
 • Lokale partijen (waaronder sportaanbieders, gemeente, zorg & welzijn, bedrijfsleven, onderwijs en burgers) maken als gelijkwaardige partners samen afspraken over de sportieve ambities in het lokaal sportakkoord
 • Door een lokaal sportakkoord leer je partners in je gemeente kennen en ontstaan inspirerende nieuwe samenwerkingen
 • Dankzij een lokaal sportakkoord weet iedereen waar hij aan toe is en op mag rekenen
 • Een lokaal sportakkoord geeft energie!

Sportformateur
Een speciale rol bij de totstandkoming van de lokale sportakkoorden is weggelegd voor de sportformateur. De sportformateur heeft de taak om diverse partijen aan tafel te krijgen en het gesprek over de invulling van een sportakkoord en de afspraken daarbinnen te faciliteren. Het eindproduct van de inzet van een sportformateur is een lokaal en/of regionaal sportakkoord. Lokaal maatwerk in de vorm van een sportakkoord voor bepaalde doelgroepen is van essentieel belang. Een sportformateur – zie het als een ervaren procesbegeleider – is daarbij onmisbaar. Als je de partijen zo objectief mogelijk bij elkaar wil brengen, met wederzijds goedvinden, is een verbinder nodig.

Budget voor aanstellen sportformateur
Iedere gemeente kan een budget van 15.000 euro aanvragen om een sportformateur aan te stellen. De ervaren procesbegeleiders van de Gelderse Sport Federatie (GSF) gaan met veel plezier binnen uw gemeente als sportformateur aan de slag. Onze meerwaarde naast de beschikbaarheid over een groot netwerk en ervaring? Binnen de GSF staat er een team van sportformateurs klaar om aan de slag te gaan. De aangewezen sportformateur binnen een gemeente heeft daardoor de mogelijkheid binnen dit team continu te sparren om samen met alle betrokken partijen tot een inhoudelijk zo goed mogelijk sportakkoord te komen.

SAMENWERKEN
Een lokaal sportakkoord gaat over samenwerken. Samen met lokale partijen afspraken maken over de toekomst van sport. De gemeente is één van de partners. De GSF brengt regelmatig partijen samen in projecten, en helpt u graag bij het proces om tot een lokaal sportakkoord te komen.

VERBINDEN
Het lokale sportakkoord is een positieve ontwikkeling in de gemeente. De GSF werkt vanuit die energie en inspireert en verbindt partijen gedurende het hele proces. Dat doen we met een persoonlijke, enthousiasmerende aanpak gedurende het volledige traject richting de totstandkoming van een lokaal sportakkoord.

VERSTERKEN
De GSF is een onafhankelijke partner met een breed, deskundig team dat meerwaarde biedt op verschillende aspecten:

  • Sportminded
  • Helicopterview
  • Overzicht welke bijdrage sport heeft in andere (beleids) domeinen
  • Groot netwerk in Gelderland
  • Nauwe samenwerking met buurtsportcoaches
  • Advies en ondersteuning bij communicatie
  • Daadkrachtig en resultaatgericht

Voorbeeld themabijeenkomst lokaal sportakkoord in de gemeente Duiven

Meer informatie over onze rol als sportformateur of de mogelijkheden bespreken binnen de gemeente? Neem gerust contact op met onze projectcoördinator. Kijk voor de contactgegevens onderaan deze pagina. Samen op weg naar een lokaal sportakkoord!

#teamsportakkoord

Hanneke Lakenvelt-Verbree

Senior Projectcoördinator & sportformateur