Gelderse Sport Federatie en Sportservice Ede over het werven en behouden van vrijwilligers binnen verenigingen

In Wageningen stond op maandagavond 1 juli een informatieve avond op het programma met Gelderse Sport Federatie en Sportservice Ede als organisatoren. Onder het mom ‘Vrijwilligers aan de Top’ stond de vraag centraal hoe sportaanbieders op effectieve wijze vrijwilligers kunnen werven en behouden.

Namens de GSF vertelde Roel Hazenberg over het programma  ‘Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd’ (MVKT). Met deze succesmethode Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd worden (sport)verenigingen in vier workshops geholpen met het werven van vrijwilligers. De gestructureerde aanpak en kant-en-klare documenten zorgen ervoor dat verenigingen op een efficiënte manier aan het werk kunnen.

Tijdens de avond in de plaatselijke sporthal kwamen diverse problemen van vrijwilligerswerk boven tafel, zoals:

  • bestuursfuncties en structurele taken
  • structurele binding aan de vereniging
  • dezelfde mensen worden gevraagd voor vrijwilligerswerk- en functies
  • ouders staan minder open voor vaste taken
  • ontbreken van tijd om vrijwilligers te vragen

Ongeveer 20 aanwezigen van diverse sportverenigingen waren present, samen met enkele stichtingen vanuit de gemeente Wageningen, Ede en Renkum: hockey, schaken, ski, schaatsen, fietsmaatjes, studentensport, atletiek, turn/gymnastiek en scouting.

Door de presentatie over MVKT hoopt GSF dat meer verenigingen de cursus willen volgen om het aantal vrijwilligers binnen de vereniging te laten stijgen en effectief in te zetten.

Meer weten of direct starten met MVKT bij jouw vereniging? Neem contact op projectcoördinator Roel Hazenberg, zie contactgegevens onderaan de pagina.

Roel Hazenberg

Projectcoordinator