Gezonde school 2019-2020

Gezonde School worden of blijven? Krijg via het Ondersteuningsaanbod Gezonde School een duwtje in de goede richting.

Het Ondersteuningsaanbod Gezonde School helpt jouw school om Gezonde School te worden of te blijven. Het Ondersteuningsaanbod richt zich op alle scholen (locaties) in het primaire onderwijs, voorgezet onderwijs en middelbare onderwijs, met name op nieuwe deelnemende scholen met kwetsbare doelgroepen. De ondersteuning bestaat uit een bedrag van € 3.000,-. Met dit geldbedrag kan de school de taakuren vergoeden van de Gezonde School-coördinator: een eigen medewerker van de school die kartrekker is van de Gezonde School-plannen. Daarnaast kun je het bedrag gebruiken voor de inzet van erkende Gezonde School-activiteiten en het aanvragen van een themacertificaat van het vignet Gezonde School. Naast het bedrag van € 3000,- krijgt de school maximaal 10 uur advies en ondersteuning van een Gezonde School-adviseur van de GGD.

Van 4 maart tot en met 18 april 2019 kunnen scholen zich inschrijven via mijngezondeschool.nl.

Kijk voor meer informatie over de voorwaarden op: http://Gezondeschool.nl/ondersteuningsaanbod.

Maak jouw leerlingen wijzer en fitter door onze B-Fit programma.
Steeds meer scholen kiezen voor onze B-Fit programma. Dit programma is ontzettend leuk en leerzaam voor kinderen, ouders en leerkrachten. Ook heeft onderzoeksbureau TNO aangetoond dat ons programma werkt. De school krijgt vanuit de Gelderse Sport Federatie een gecertificeerde B-Fit coach toegewezen. Samen gaan jullie actief aan de slag met het thema gezondheid. Bij het tweejarige programma ligt de focus op beweging, voeding en activatie. B-Fit is een totaalprogramma op maat. De school stelt haar eigen B-Fit menu samen uit vier thema’s: Leer je Fit, Beweeg je Fit, Eet je Fit en Samen Fit. Binnen elk thema kan gekozen worden uit verschillende, erkende, interventies.

Ons doel: het verkrijgen en behouden van een actieve en gezonde leefstijl bij kinderen in het basisonderwijs.

Kijk voor meer informatie over ons leefstijlprogramnma B-Fit op: https://www.bfit.nl/

Anneke Neijenhuis

Projectcoördinator