Op het fraaie sportpark van SC Doesburg werd maandagavond 20 januari een geslaagd Sportcafé gehouden

Om nog meer inwoners van Doesburg in beweging te brengen was een groot aantal sportaanbieders, ondernemers, maatschappelijke partners, de gemeente en organisaties uit het onderwijs, gezondheidszorg en welzijn aanwezig in de kantine van SC Doesburg. De meer dan vijftig aanwezigen wilden graag meepraten en meediscussiëren over de vorming van een lokaal sport- en beweegakkoord in Doesburg.

Sportformateur Annemiek van de Grint (namens de GSF) informeerde de zaal allereerst over het proces om tot een lokaal sport- en beweegakkoord te komen in de gemeente. Hiervoor werd onder meer de Mentimeter gebruikt om enerzijds te kijken welke organisaties allemaal aanwezig waren en anderzijds de verwachtingen van het sport- en beweegakkoord te peilen.

Gezond oud worden in Doesburg
Voordat in groepen overgegaan werd tot het Sportakkoordenspel, werd wethouder Birgit van Veldhuizen (onder meer verantwoordelijk voor volksgezondheid, openbare ruimte en het algemeen sportbeleid/accommodaties) kort enkele vragen gesteld. Zo ook naar het doel van het lokaal sport- en beweegakkoord. “Met de vorming van een lokaal sport- en beweegakkoord willen we sportverenigingen vitaal houden, ervoor zorgen dat iedereen van de voorzieningen gebruik kan maken en alle inwoners van de gemeente Doesburg in staat stellen om te sporten en te bewegen”, aldus de wethouder. “Gezond oud worden in Doesburg”, daar willen we voor gaan.”

Zoektocht naar samenwerking
Het Sportakkoordenspel, het interactieve middel om gesprekken op gang te krijgen en tot concrete ambities te komen, werd niet alleen in de kantine gespeeld. Door het grote aantal deelnemers waren er zelfs enkele groepen die in de kleedkamers hun plek zochten. Ondanks de lage temperatuur zorgden de goede gesprekken voor een aangename en warme sfeer. Duidelijk werd dat er al heel veel gedaan, georganiseerd en ontwikkeld wordt in Doesburg, maar dat er vooral gezocht wordt naar samenwerking. Aan het eind van de avond werd plenair teruggeblikt en de beschreven puzzelstukken verzameld voor het vervolg van het proces in Doesburg.

Meer weten over het sport- en beweegakkoord in Doesburg of het Sportakkoordenspel? Neem gerust contact op met Jordi Doornebosch, zie contactgegevens onderaan de pagina.

 

 

Jordi Doornebosch

Accountmanager & regioverbinder