Op het Huis der Provincie vond op donderdag 4 oktober een geslaagde netwerkbijeenkomst plaats over de sportieve Gelderse buitenruimte

Donderdag 4 oktober vond in het Huis der Provincie in Arnhem een netwerkbijeenkomst Sportieve Gelderse Buitenruimte plaats, geïnitieerd en georganiseerd door de Provincie Gelderland en de Gelderse Sport Federatie.

Deelnemers deze middag waren organisaties die zich bezighouden met het ontwerpen, inrichten, beheren of gebruiken van de buitenruimte. Aan tafel zaten ruim 20 deelnemers uit een groot aantal vakgebieden en disciplines, variërend van  gemeenten tot aan onderzoekbureaus en van leveranciers tot aan sportbonden. Het doel was vooral kennismaken en krachten bundelen om Gelderse buitenruimte sportiever en uitdagender te maken.

“Het was leuk om te zien wat de insteek van andere organisaties is”, aldus Dorith Schutte namens Stichting Zoneparc. “In een informele setting hebben we goed kunnen discussiëren en tevens gezamenlijk kunnen werken aan een case studie.”

Het gros van de aanwezigen kende elkaar wel van naam, maar niet persoonlijk. Het werd als zeer prettig ervaren om ook eens persoonlijk kennis te maken en zo te kijken wat gezamenlijk gedaan kan worden op het gebied van de sportieve buitenruimte.

Leuk detail: een tweetal tekenaars tekende live mee tijdens de diverse groepsdiscussies. De resultaten van deze discussies werden direct gevisualiseerd. Hieronder staan twee leuke voorbeelden afgebeeld: