Tijdens de Sportverkiezing Lochem op zaterdag 7 maart werd het Sport- en Beweegakkoord ondertekend

Het laatste puzzelstuk is gelegd. In navolging van het Nationaal Sportakkoord heeft de gemeente Lochem haar eigen lokaal Sport- en Beweegakkoord gerealiseerd. Tijdens de Sportverkiezing Lochem op zaterdag 7 maart ondertekende een groot aantal partners de ambities.

In het Sport- en Beweegakkoord Lochem zetten de gemeente, sportaanbieders, maatschappelijke partners en het bedrijfsleven zich samen in voor een krachtig en verbonden Lochem. De gezamenlijke visie en droom is om te stimuleren dat iedereen een leven lang plezierig kan sporten. Sport kan veel bijdragen aan de maatschappij, bijvoorbeeld door te zorgen voor ontmoeting tussen inwoners, voor leefbare kernen en voor fitte Lochemers.

Vier thema’s en krachtige ambities
De Lochemse visie is samengevat in vier thema’s: Ontmoeten en meedoen, openbare ruimte, sportverenigingen en gezondheid. Er zijn acht overkoepelende ambities gekozen, met concrete acties. Zo krijgen verenigingen ondersteuning bij het toegankelijker maken van hun club, en komt er een enquête naar sport- en beweegwensen in de openbare ruimte. Verschillende organisaties organiseren multisport-evenementen, en clubs en ondersteuners gaan meer samenwerken in de werving, het behoud en de inzet van vrijwilligers.

Samen in beweging komen
Bert Groot-Wesseldijk toonde zich na de ondertekening een trotse wethouder en Lochemmer: “Ik ben trots op de grote betrokkenheid tijdens de totstandkoming van dit akkoord. Iedereen heeft enthousiast meegedacht en meegedaan. Dit Sport- en Beweegakkoord is geen saai beleidsstuk, maar een plan om tot actie te komen. Het is een akkoord van alle betrokken partners, die echt iets in beweging willen zetten. Letterlijk en figuurlijk. Laten we die energie de komende jaren vasthouden.”

Jordi Doornebosch

Accountmanager & regioverbinder