Op 20 maart 2019 gaan alle Nederlanders naar de stembus voor de Provinciale Statenverkiezingen. Een belangrijk moment voor een gezond Gelders sportklimaat!

Gelderland staat bekend als de sportprovincie van Nederland en dat willen we graag zo houden. We roepen de nieuwe Provinciale Staten dan ook op om de kracht van sport opnieuw in te zetten en in het coalitieakkoord op te nemen. Want sport verbindt, draagt bij aan de gezondheid van inwoners en organisaties, aan de ontwikkeling van onze kinderen en aan een economisch krachtig Gelderland. Samen voor een gezond Gelders sportklimaat.


Provinciale Staten, blijf investeren in de kracht van sport en bewegen in Gelderland! 

In Gelderland zit sport in het DNA. Dit sluit aan bij de omgevingsvisie van de provincie, waar wordt ingezet op een gezond, aantrekkelijk leefbaar en welvarend Gelderland. Gelderland staat bekend als de sportprovincie van Nederland, en dat willen we graag zo houden. We roepen de nieuwe Provinciale Staten dan ook op om de kracht van sport en bewegen opnieuw in te zetten en in het coalitieakkoord op te nemen.Want:

1. Sport verbindt
2. Bewegen draagt bij aan de volksgezondheid en vitaliteit en dus aan een gezond Gelderland
3. Sport heeft maatschappelijke effecten
4. Sportevenementen en –activiteiten dragen bij aan een economisch krachtig Gelderland
5. Sport bevordert innovaties en technische vernieuwing
6. Excelleren in sport onderscheidt Gelderland als provincie in Nederland

Tjienta van Pelt

Directeur