Stedendriehoek zet met regiocoach vanuit de GSF in op sporten en bewegen voor mensen met een beperking

De Stedendriehoek wil sporten en bewegen voor mensen met een beperking in de regio makkelijker maken. Een regiocoach en lokale coaches gaan mensen met een beperking ondersteunen en stimuleren om te sporten en bewegen. Dit is het resultaat van een samenwerking tussen de zes gemeenten van de Stedendriehoek.

Coaches aangepast sporten en bewegen aan de slag in gemeenten
Alle zes gemeenten van de regio Stedendriehoek (Apeldoorn, Brummen, Epe, Lochem, Voorst en Zutphen) zetten een lokale buurtsportcoach aangepast sporten en bewegen in. Deze coaches gaan bekijken welke behoeften mensen met een beperking hebben op het gebied van sporten en bewegen. Zo willen zij helpen om mensen van goede informatie te voorzien, vraag en aanbod beter op elkaar afstemmen en initiatieven op regionaal niveau verbinden.

Inzet regiocoach
Verder is gekozen om op regionaal niveau een coach aangepast sporten in te zetten. Deze gaat de lokale buurtsportcoaches in de zes gemeenten ondersteunen in hun werk. Ilse Wonink van de Gelderse Sport Federatie is aangesteld als regiocoach. “In de eerste plaats wil ik inzicht hebben in de sportbehoefte en het aanbod van sport en bewegen voor mensen met een beperking”, aldus Wonink. “We willen ervoor zorgen dat het in 2022 voor mensen met een beperking binnen de regio Stedendriehoek mogelijk is om te sporten en te bewegen als ieder ander.”

Vacature buurtsportcoach aangepast sporten gemeente Voorst
Voor de gemeente Voorst staat momenteel een vacature uit op de website van Werken in Gelderland. Dit betreft 0,4fte buurtsportcoach aangepast sporten. Er wordt ingezet op het creëren van een optimale dekking van beweeg- en sportactiviteiten voor mensen met een beperking door onder andere vraag en aanbod inzichtelijk te maken. De regionale samenwerking gebeurt onder de vlag van het online platform Uniek Sporten. Op de website en social media ziet men welke sportmogelijkheden er in de gemeente Voorst zijn.

Wethouders sport
In het bestuurlijk overleg met de wethouders sport van de zes betrokken gemeenten is unaniem gekozen voor zowel een regionale als lokale aanpak die sporten en bewegen voor mensen met een beperking lokaal en in de regio mogelijk moet gaan maken. Wethouder Hans van der Sleen: “Elke gemeente zou aangepast sporten hoog op de agenda moeten hebben staan; iedereen hoort erbij en heeft er recht op, het moet vanzelfsprekend zijn.


Meer willen weten over de inzet van de regiocoach of het sporten en bewegen voor mensen met een beperking? Neem contact op met Ilse Wonink, zie contactgegevens onderaan deze pagina.

Ilse Wonink

Projectcoördinator & regiocoach aangepast sporten Stedendriehoek