Ruim 30 deelnemers namen donderdag 5 maart in Twello vervolgstappen richting een Sport- en Beweegakkoord

Iedereen moet kunnen sporten en bewegen. Om dat te bereiken is er een Nationaal Sportakkoord gesloten. De ambities daaruit kunnen in elke gemeente op een andere manier gerealiseerd worden. Ook de gemeente Voorst is op weg naar een sportakkoord.

Na de kennismakingsbijeenkomst op 12 november 2019 en het Sportcafé op 16 januari stond donderdag 5 maart een themabijeenkomst op het programma. Op een unieke locatie, het gebouw van de Rabobank in Twello, gingen ruim 30 deelnemers over van ambitie naar actie.

De aanwezigen gingen na een kort plenair programma door de sportformateur aan de slag met het uitwerken van uiteenlopende ambities. Van het openbaar toegankelijk maken van sport- en beweegvoorzieningen tot het ontwikkelen van doelgroepgerichte aanpak voor onder andere peuters en senioren. De te maken afspraken komen uiteindelijk in het Sport- en Beweegakkoord te staan.

Knap hoe we in drie bijeenkomsten tot zulke concrete acties zijn gekomen – Floris van Ruth, sportvereniging CCW ’16

De datum voor de ondertekening van het akkoord werd deze avond ook geprikt: donderdagavond 2 april ondertekenen de betrokken organisaties samen het Sport- en Beweegakkoord Voorst. De uitnodiging hiervoor wordt binnenkort naar de betrokken organisaties verstuurd.

 

 

Jordi Doornebosch

Accountmanager & regioverbinder