Voorafgaand aan het Gelders Sportgala 2018 werd in Theater Orpheus het Netwerkbuffet gehouden

Voorafgaand aan het Gelders Sportgala 2018 werd in Theater Orpheus het Netwerkbuffet gehouden. Bijzonder waren de woorden van minister Bruno Bruins, inspirerend de ambassadeurs van Gelderland Sport Onbeperkt en geweldig de hoge opkomst. Jan Markink en Nathan Stukker toonden zich toekomstgericht, evenals de 14 verenigingen, bedrijven en organisaties die het Gelders Sportakkoord ondertekenden.

Gespreksleider Hans van Egdom opende het Netwerkbuffet door Jan Markink, gedeputeerde provincie Gelderland, en Nathan Stukker, wethouder Sport gemeente Apeldoorn, uit te nodigen op het podium om het jaar 2018 kort te bespreken. “Twee jaar geleden zijn we voorzichtig gestart met het Gelders Sportakkoord”, opende Jan Markink. “Maar je ziet dat het sneeuwbaleffect gaande is. Het zijn niet alleen sportverengingen die zich melden, ook bedrijven en organisaties sluiten zich aan. Deze diversiteit alleen al geeft het belang van het akkoord aan. Er worden veel nieuwe en mooie initiatieven ontplooid. En we leren van elkaar. Met Gelderland Sport Onbeperkt hebben we een fantastisch themajaar gehad waarmee veel nieuwe verbindingen zijn gelegd. Gelderland is en blijft de mooiste provincie op het gebied van sport.”

  

Nathan Stukker vulde de woorden van Markink passend aan: “Apeldoorn ademt sport met niet alleen topsportevenementen, maar ook met een uitvoerig breedtesport programma. Door veel op sportgebied te faciliteren proberen ook wij zoveel mogelijk verbindingen te leggen.”

Tot slot werd beiden naar hun sportmoment van 2018 gevraagd. Markink: “Dat zijn toch de Special Olympics. Daar ben ik persoonlijk het meest door geraakt. Het positivisme, de energie en de trots die bij iedereen op het gezicht af te lezen viel. Niet alleen bij de deelnemers, maar ook bij de ouders.” Voor Nathan Stukker was de keuze wat lastiger, maar niet minder mooi. “Er heeft dit zoveel moois in Apeldoorn plaatsgevonden. 2018 is één groot sportmoment geweest. En we gaan in 2019 gewoon verder.”

Na een korte pauze waarbij de gasten diverse hapjes uitgeserveerd kregen, was het podium voor minister Bruno Bruins van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De minister opende sterk: “Gelderland is trendsetter met betrekking tot het sportklimaat. Het Gelders Sportakkoord is een prachtig voorbeeld waarbij een akkoord ook echt omgezet wordt in daden. Met inspiratie, kennis en geld worden partijen bij elkaar gebracht, lokale sportakkoorden gesloten en meer uren vrijgemaakt voor de zo belangrijke buurtsportcoaches.” Adviserend was hij ook. ”Niet alleen ouderen moeten we meer laten bewegen, ook werknemers moeten in beweging komen. De vitale werknemer moet gestimuleerd worden door contacten te leggen met lokale sportaanbieders.”

De minister eindigde met een oproep: “Laten we tijdig het tij keren. Iedereen moet plezier in sport kunnen hebben, overal, in een veilige omgeving en een heel leven lang. Gelderland geeft het goede voorbeeld hoe het kan en heeft een sport- en beweegklimaat dat het verdient. En nee, daar hoeft geen stapje bij worden gezet. Neem het Gelders Sportakkoord als referentie, blijf buiten de traditionele kaders denken door de verbindingen te leggen met verenigingen en bedrijven op het gebied van onder andere welzijn en zorg.”

 

Na deze toch bijzondere woorden was het tijd om een prijs uit te reiken. Met de uitreiking van de Gelderse Samenwerkingsprijs waren de aanwezigen getuige van een primeur. Deze prijs werd door de Provincie Gelderland toegekend aan een organisatie die zich in het afgelopen jaar volop heeft ingezet op het gebied van samenwerking met andere partners aan het Gelders Sportakkoord om met sport het beste en mooiste uit Gelderland te halen. De prijs werd toegekend aan de NeVoBo. Naast de creativiteit en het getoonde lef was de verbindende kracht rondom het programma Volley 2018 een belangrijk argument om deze prijs aan de bond uit te reiken. “Gelderland heeft een sporthart! Alleen al daarom sta ik hier als een blije voorzitter. Laten we voldoende passie blijven leggen in wat we doen”, aldus Peter Sprenger namens de Nevobo.

Natuurlijk kwam ook het themajaar Gelderland Sport Onbeperkt aan bod. Minister Bruins mocht na een prachtig filmpje het eerst exemplaar van het speciaal ontworpen magazine in ontvangst nemen. Ambassadeur Paul Toes zette persoonlijk zijn handtekening op het exemplaar. “In het magazine kun je zien dat Gelderland dit jaar prachtige sportmomenten heeft meegemaakt, waar mensen prijzen wonnen, grenzen verlegden, samen plezier hadden en soms voor het eerst een sport probeerden,” voegde Jan Markink nog toe. Ter afsluiting van een geslaagd Netwerkbuffet ondertekenden veertien gemeenten, verenigingen, bedrijven en organisaties het Gelders Sport Akkoord, waarna de deuren werden geopend voor het Gelders Sportgala 2018.