Onderzoek Hogeschool Arnhem-Nijmegen (HAN) en Mulier Instituut naar resultaten Open sportclubs en Vitale sportparken

De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) gaat, samen met het Mulier Instituut, een tiental sportclubs en sportparken in Gelderland volgen bij hun wensen om een bredere maatschappelijke rol te vervullen. Dit doen ze in opdracht van de provincie Gelderland.

Toekomst sportparken en sportclubs
Hoe ontwikkelt de toekomstbestendigheid van de sportclubs en sportparken zich de komende jaren? Wat doet deze ontwikkeling met de rol die de sportclubs en -parken vervullen op het gebied van meedoen aan sport en leefbaarheid in hun omgeving? De HAN en het Mulier Instituut onderzoeken deze vragen. De provincie stimuleert deze ontwikkeling van sportclubs en – parken en wil de ervaringen delen.

Samenwerken met partijen
De ontwikkeling van een open club is nog niet eerder op deze schaal onderzocht in Nederland. Open clubs zijn sportverenigingen die samen met andere partijen proberen meer te zijn dan een plek om alleen te sporten. De sportclubs en -parken zoeken meestal samenwerking met onderwijs, cultuur, recreatie, zorg of welzijn of het bedrijfsleven. De provincie ondersteunt hen hierbij. Belangrijk is dat de sportclubs en betrokken partners leren van de goede voorbeelden en deze delen met anderen.
De clubs en sportparken die meedoen aan dit traject hebben de plannen, over wat ze in de komende 2 jaar willen bereiken, ingediend bij de provincie. Eind 2020 verwachten we de eindresultaten.

Sport en problemen in de wijk
Projectleider en sporteconoom Jelle Schoemaker van HAN Sport en Bewegen kijkt er naar uit om de ontwikkelingen rondom verenigingen en hun maatschappelijke functie van dichtbij te kunnen observeren. ‘Je ziet vaak prachtige voorbeelden waarbij sport wordt ingezet bij ingewikkelde problematiek in de wijk, maar we hebben nog onvoldoende zicht op de werkzame bestanddelen en welk rol sport daarbij heeft. Voor sportparken is er helemaal een gebrek aan kennis op dit gebied.’

Bredere maatschappelijke rol
Janine van Kalmthout van het Mulier Instituut kijkt uit naar de samenwerking met de HAN. ‘Het combineren van expertises van de HAN en het Mulier Instituut op het gebied van sportverenigingen genereert meer kennis en inzicht in de ontwikkeling van organisaties naar een Open Club of vitaal sportpark.’
Te veel sportvelden worden alleen gebruikt gedurende bepaalde dagen, waardoor ze verder leeg blijven. Ook bieden sportclubs alleen de mogelijkheid een bepaalde sport te beoefenen. Dit biedt kansen voor een club om een bredere maatschappelijke rol te vervullen en daarmee meer toekomstbestendig te worden.

Uitbreiding functie sportclubs
Jan Markink, gedeputeerde Sport van de provincie Gelderland onderschrijft het belang dat sportclubs en sportvelden een bredere rol krijgen dan alleen een sportactiviteit. ‘Sportverenigingen doen vaak al ontzettend veel voor hun club, leden en hun dorp of wijk. Wij zien kansen dat de accommodatie langer open blijft en ook wordt gebruikt door bijvoorbeeld fysiotherapie, BSO, crèche, ouderen, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, noem maar op. Sport verbindt en kan echt iets betekenen voor vele mensen. Ook ander lesaanbod, beter opgeleide trainers, het toevoegen van meer sporten en de ontwikkeling tot multisportaccommodatie kunnen ondersteund worden’, aldus Jan Markink.

Bron: Provincie Gelderland

Joke Roeterdink

Senior Projectcoordinator