De Gelderse Sport Federatie heeft het keurmerk ‘nijntje Beweegdiploma’ toegekend gekregen

Het Nijntje Beweegdiploma, een erkende interventie, is een serie beweeglessen waarin het kind wekelijks speelplezier heeft en op hetzelfde moment alle essentiële basisvormen van bewegen leert. Ook de Gelderse Sport Federatie heeft als doel dat alle jonge kinderen in Nederland hun nijntje Beweegdiploma kunnen halen. Met deze toekenning kunnen onze gecertificeerde buurtsportcoaches nu ook het nijntje Beweegdiploma aanbieden binnen jouw (gymnastiek)vereniging, kinderopvang locatie of op school.

Op deze website vind je alle informatie over het nijntje Beweegdiploma: nijntje Beweegdiploma

Interesse? Neem contact op met ons contactpersoon (zie onder)

Over nijntje
‘Nijntje’, als ambassadeur voor het Beweegdiploma, heeft niet alleen een grote meerwaarde voor de erkenning van het belang van het Beweegdiploma, maar is voor vele kinderen ook het grote voorbeeld. Nijntje kan kinderen stimuleren tot verantwoord bewegen en dat is wat wij ‘sport opvoeders’ met elkaar graag willen bereiken!

De KNGU is dan ook heel blij met nijntje als ambassadeur voor het Beweegdiploma. Het gebruik van nijntje als ambassadeur heeft ook een aantal consequenties die voor ons allen gelden. Daar moeten we met elkaar afspraken voor maken. Deze afspraken zijn vastgelegd in de getekende licentieovereenkomst Beweegdiploma. Daarmee heeft de licentiehouder zich gecommitteerd aan de afspraken met betrekking tot het gebruik van het keurmerk nijntje Beweegdiploma en de daarbij behorende materialen.

Anneke Neijenhuis

Projectcoördinator