Met de clubkadercoach komen trainers en coaches naar jouw vereniging om trainers op pedagogisch niveau te ondersteunen en te begeleiden

De Gelderse Sport Federatie (GSF) wil in samenwerking met de sportbonden (NEVOBO, KNVB, KNGU, NTTB,KNKV,KNHB, NHV, Atletiekunie) en NOC*NSF, de pedagogische-didactische kwaliteiten van trainers/coaches verbeteren. Dit moet leiden tot een hogere sportparticipatie, meer ontwikkeling en meer plezier binnen de sportverenigingen. Een nieuw instrument om dit te realiseren is de Clubkadercoach. Met de clubkadercoach komen trainers en coaches naar jouw vereniging om trainers op pedagogisch niveau te ondersteunen en te begeleiden. Om een zo plezierig, veilig, eerlijk en pedagogisch verantwoord sportklimaat te creëren is het van groot belang deze trainers op de juiste wijze te ondersteunen.


  • 90% van de trainers is niet goed opgeleid
  • 39% van de trainers voelt zich niet capabel
  • 60% van de trainers ervaart onvoldoende begeleiding

‘Als clubkadercoach richten op het versterken van de pedagogische en didactische competenties’

Jordi Maasen van den Brink is, naast projectcoördinator bij de GSF en buurtsportcoach, clubkadercoach. Recent is hij gestart bij voetbalvereniging vv Ewijk. “Als clubkadercoach bij vv Ewijk richt ik mij voornamelijk op het versterken van de pedagogische en didactische competenties van het sportkader. Door de trainers te ondersteunen en te begeleiden bij het geven van trainingen wordt het voor hen leuker om als trainer werkzaam te zijn. ook wordt er op deze manier een positieve sportcultuur gecreëerd. Uit de eerste gesprekken bleek al snel dat het bestuur van vv Ewijk inziet dat persoonlijke aandacht voor het sportkader enorm belangrijk is. Voor mij was dat dit een prima uitgangspunt om als clubkadercoach aan de slag te gaan bij deze vereniging.”

Momenteel lopen er diverse trajecten binnen gemeenten en bij de lokale sportverenigingen. Buurtsportcoaches van de GSF zijn hier als clubkadercoach betrokken. Hieronder het overzicht:

Meer weten over het clubkadercoach-traject? Neem contact op met projectcoördinator Miranda Wassink, zie contactgegevens onderaan deze pagina.

 

 

Miranda Wassink

Projectcoordinator