Op woensdag 6 juni 2018 organiseert de provincie Gelderland opnieuw de ‘Dag van Gelderland’. Graag vragen wij jouw bijzondere aandacht voor de interactieve debatsessie ‘Samen voor een sterke sport in Gelderland’ om 17.15 uur in het Akoesticum te Ede.

Tijdens deze bijeenkomst daagt een panel, bestaande uit Jan Markink (gedeputeerde provincie Gelderland), Ilse Saris (wethouder Winterswijk) en Jan Minkhorst (voorzitter voetbalvereniging DZC’68 Doetinchem), elkaar uit over de kansen die de WMO, leefbaarheid en ruimte biedt voor de toekomst van de lokale sportverenigingen en de ontwikkeling van vitale sportparken. Ook jij kunt jouw stem laten horen tijdens dit debat.

Samen voor een sterke sport
Hoe kunnen we samen – sportverenigingen, gemeenten en provincie – de maatschappelijke kracht van sport verder vergroten? Kennen gemeenten hun sportverenigingen wel voldoende? Hebben sportverenigingen zonder maatschappelijke functie nog wel bestaansrecht? En een sportpark waar je ‘alleen’ kunt sporten, is toch niet meer van deze tijd? Op een sportpark moet je toch ook terecht kunnen als je geen lid bent van de sportvereniging? Maatschappelijk actief als sportvereniging betekent toch meer dan het organiseren van een barbecue aan het einde van het seizoen? Tijdens de sessie wordt ingegaan op goede voorbeelden van ontschotting en gaan de aanwezige sportverenigingen, wethouders en ambtenaren hierover met elkaar in gesprek.

Programma

 

Wat: Debat ‘Samen voor een sterke   sport’ tijdens de Dag van Gelderland
Wanneer: Woensdag 6 juni
Waar: Akoesticum, Nieuwe Kazernelaan 2   – D42 te Ede
Aanvang: Dag van Gelderland 15.30 uur
Bijeenkomst ‘Samen voor een   sterke sport’ 17.15 uur
Netwerkbijeenkomst 18.00 uur
Walking dinner 19.45 uur

Aanmelden kan voor 5 juni a.s. via https://www.dagvangelderland.nl/aanmelden/

Subsidie Gelderland Sport!
Het programma Gelderland Sport! biedt goede mogelijkheden voor financiële ondersteuning van sportverenigingen en sportparken in hun ontwikkeling naar Open club of Vitaal sportpark. Na afloop is er een netwerkbijeenkomst met informatie over de subsidieregeling  ‘Open club en Vitale sportparken’.  Naast de kwartiermakers van de Gelderse Sport Federatie en adviesbureau Sport&Ruimte zijn ook projectleiders van de provincie Gelderland aanwezig om vragen te beantwoorden. Meer informatie over deze subsidie vindt je op https://www.gelderland.nl/Sport,-open-clubs-en-vitale-sportparken.

Dag van Gelderland
Eens per jaar organiseert de provincie de ‘Dag van Gelderland’. Dit jaar is het thema: ‘Gelderland kijkt vooruit’. Met de inzet van inwoners, het bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid wordt samen vooruit gekeken naar de toekomst van Gelderland. Het programma in het Akoesticum in Ede biedt onder meer presentaties en Do-It-Yourselfsessies. De Dag van Gelderland start om 15.30 uur en duurt tot 19.45 uur. Meer informatie: https://www.dagvangelderland.nl/home/

Graag zien we jou bij het interactieve debat ‘Samen voor een sterke sport’ op woensdag 6 juni in Ede. Kom samen met de wethouder en/of beleidsmedewerker van jouw gemeente. Een sterke sport, die maak je samen!