Meer dan 30 organisaties waren aanwezig tijdens deze bijeenkomst waar input werd verzameld voor een lokaal sportakkoord in de gemeente Lochem

Dat sport en bewegen een belangrijk thema is in de gemeente Lochem werd duidelijk tijdens het sportcafé in zwem- en sportcentrum de Beemd in Lochem op18 september. Meer dan 30 organisaties waren aanwezig tijdens deze bijeenkomst waar input werd verzameld vooreen lokaal sportakkoord in de gemeente Lochem.In dit sportakkoord maken lokale partijen als gelijkwaardige partners afspraken over de sportieve ambities binnen de gemeente Lochem.

Warming-up
In Lochem kwamenmeer dan 30 enthousiaste organisaties (waaronder sportaanbieders, gemeente, zorg&welzijn en onderwijs) bijeen in de met speeltoestellen ingerichte gymzaal. Sportformateur Tjienta van Pelt, namens de Gelderse Sport Federatie, nam de aanwezigen kort mee in het programma van de avond en het proces in het algemeen.

Om niet alleen inhoudelijk bezig te zijn met sport en bewegen liet Aziz Maskoul, eigenaar van sportschool Way to Fit in Lochem, de zaal bewegen met een korte warming-up. Voorafgaand aan dit sportieve element gaf de ondernemer en trainer een pakkende presentatie over het belang van een goede gezondheid. “Sport is geluk, gezondheid en vrijheid”, aldus Aziz.

Voor en door Lochem
Sportformateur Tjienta van Pelt gaf aansluitend enkele aanwezigen in de gymzaal het woord. Wethouder Bert Groot Wesseldijk gaf aan datde gemeente Lochem één van de vele partners is in het proces en een gelijkwaardige rol inneemt. Verder zei hij: “Dit lokale sportakkoord wordt niet in Den Haag vormgegeven, maar wordt gemaakt door en voor de mensen in Lochem die sporten en bewegen of zich hier als organisatie mee bezighouden.”

Voordat de zaal in groepen werd verdeeld om inhoudelijk op de thema’s in te gaan, kwamen nog enkele kerngroepleden kort aan het woord. Zo noemde Gerard Weernink van Wielerclub LWC De Paaschberg een nieuw aangelegde mountainbikeroute een prachtig voorbeeld van een gemeenschappelijk initiatief en beschikbaar voor de gehele Achterhoek. Ria Schekman van dorpsraad Laren noemde ‘leefbaarheid’ als belangrijke factor voor jong en oud. Tot slot gaf Christien Pieterse van de GGD aan dat zij ‘beweegakkoord’ een betere titel vindt dan ‘sportakkoord’. De sportformateur was hierin duidelijk: “Lochem is aan zet en bepaalt niet alleen wat er in het akkoord komt te staan, maar ook hoe het geformuleerd wordt.”

Sportakkoordenspel
Het inhoudelijke gedeelte, het besprekenvan de ambities, werd gedaan door het spelen van een spel. Het door de Gelderse Sport Federatie ontwikkelde ‘sportakkoordenspel’ werd als middel gebruikt om op een interactieve manier de belangrijkste kernpunten in de gemeente te benoemen. Tijdens het spel werden in acht groepen de volgende vier thema’s behandeld: duurzame sportomgeving, vitale sport- en beweegaanbieders, inclusief sporten en vaardig in bewegen. Het spel werd afgesloten door de belangrijkste tips, onderwerpen en wensen op puzzelstukken te schrijven.

Als afsluiting van de avond werden alle puzzelstukken verzameld en kort plenair besproken. Duidelijk werd dat er niet alleen informatief én inspirerend gediscussieerd is, maar ook mooie ideeën en potentiele samenwerkingen boven tafel kwamen. Aan de sportformateur de vervolgtaak om met de kerngroep en alle overige betrokken organisaties de puzzel ‘op te lossen’ en tot een passend lokaal sportakkoord te komen.