Behoeftepeiling werkgevers en gemeenten buurtsportcoaches december 2019

De combinatiefunctionaris/buurtsportcoach is niet meer weg te denken uit de samenleving. Het vak heeft zich dan ook in sneltreinvaart ontwikkeld en dat zal het ook nog wel even blijven doen. Dit vraagt veel van de huidige professionals!

Het programma LAB (Landelijke Academie Buurtsportcoaches) is erop gericht om doorlopend bij- en nascholing bij de professional in de buurt te organiseren. Of het nu gaat om kennis van nieuwe doelgroepen, persoonlijke ontwikkeling of vaardigheden en competenties die bij de buurtsportcoach horen. Deze beweegprofessionals hebben onlangs hun behoeften via een digitale peiling kenbaar kunnen maken. Met uw input kunnen we die ondersteuning heel gericht ontwikkelen en ontsluiten! Want ook de mening van de gemeente waarvoor de buursportcoaches werkzaam zijn en hun werkgevers is hierbij van belang.

De vragenlijst
De vragenlijst is gericht op gemeenten en werkgevers, waarbij het gaat om de bij- en nascholing van de beweegprofessionals, dus buurtsportcoaches, combinatiefunctionarissen etc. en niet van cultuurcoaches.

Het invullen neemt ongeveer 20 minuten in beslag. Deelname is niet verplicht, maar wordt wel heel erg op prijs gesteld. De sluitingsdatum is 20 december2019.

U kunt de vragenlijst (voor gemeenten én werkgevers) invullen via https://nl.research.net/r/buurtsportcoaches.

Om er voor te zorgen dat iedere werkgever van buurtsportcoaches in Nederland op de hoogte is van dit onderzoek en de mogelijkheid heeft om de vragenlijst in te vullen, is er voor gekozen om deze oproep via zoveel mogelijk kanalen te verspreiden. Hierdoor heeft u mogelijk dit bericht meermaals ontvangen. Excuses daarvoor!

Als Gelderse Sport Federatie ondersteunen we dit initiatief van harte en hopen we dat ook jij de vragenlijst wilt invullen.

Alvast hartelijk dank voor jouw medewerking!