Wij treden graag voor uw gemeente op als onafhankelijke en objectieve Adviseur Lokale Sport om samen tot een lokaal sportakkoord te komen

Sporten en bewegen is belangrijk voor iedereen in Gelderland. Het maakt je fit en vitaal, en dat zorgt voor een plezieriger leven. Vanuit die overtuiging proberen we bij de GSF al jarenlang zoveel mogelijk mensen te inspireren om te gaan sporten en bewegen. Dat doen we altijd met andere partijen, want samen bereik je het beste resultaat. We weten dus als geen ander hoe belangrijk een lokaal sportakkoord is, en we hebben ruime ervaring in het proces om partijen daarvoor op een lijn te brengen. Binnen alle pijlers van het nationale en lokale sportakkoord doen we activiteiten, van vitale sportparken tot open clubs en van beweegprogramma’s voor ouderen tot projectleiding op het gebied van aangepast sporten.

De adviseur lokale sport gaat namens de gezamenlijke sport in overleg en in gesprek met de lokale sportaanbieders en de sportformateur. De adviseur lokale sport ondersteunt de lokale sportaanbieders in hun rol en bijdrage in het proces om een lokaal (of regionaal) sportakkoord te vormen en mee uit te voeren.

Wat is een lokaal sportakkoord?
In een lokaal sportakkoord staan de afspraken die lokale partijen met elkaar gemaakt hebben over de ambities die zij op het gebied van sport en bewegen binnen hun gemeente willen bereiken. In een lokaal sportakkoord staan precies die dingen die voor jouw gemeente van belang en haalbaar zijn Alle betrokken partijen zijn verantwoordelijk voor de inhoud en uitvoering van het lokaal sportakkoord.

Waarom een lokaal sportakkoord?
Iedereen moet kunnen sporten en bewegen. Om dat te bereiken is er een Nationaal Sportakkoord gesloten. De ambities daaruit kunnen in elke gemeente op een andere manier gerealiseerd worden. Daarom is er een lokaal sportakkoord.

Een lokaal sportakkoord maak je samen. Iedereen heeft de kans zijn stem te laten horen. Een lokaal sportakkoord biedt de kans om gezamenlijke dromen en ambities op het gebied van sporten en bewegen waar te maken. Lokale partijen (waaronder sportaanbieders, gemeente, zorg & welzijn, bedrijfsleven, onderwijs en burgers) maken als gelijkwaardige partners samen afspraken over de sportieve ambities in het lokaal sportakkoord

Door een lokaal sportakkoord leer je partners in je gemeente kennen en ontstaan inspirerende nieuwe samenwerkingen. Dankzij een lokaal sportakkoord weet iedereen waar hij aan toe is en op mag rekenen. Een lokaal sportakkoord geeft energie!

Taken & verantwoordelijkheden adviseur lokale sport

–          De Adviseur Lokale Sport is het aanspreekpunt namens de gezamenlijke sport voor de betrokken sportaanbieders.

–          De Adviseur Lokale Sport adviseert en begeleidt de betrokken sportclubs tijdens de totstandkoming van het lokale sportakkoord, met als doel deze bestuurders te ‘empoweren’ een serieuze/kwaliteitsvolle gesprekspartner te zijn in het proces;

–          De Adviseur Lokale Sport wijst de samenwerkende sportaanbieders op de kansen en mogelijkheden om in de uitvoering zoveel mogelijk samen te werken met sportaanbieders uit de gemeenten en de regio.

SAMENWERKEN
Een lokaal sportakkoord gaat over samenwerken. Samen met lokale partijen afspraken maken over de toekomst van sport. De gemeente is één van de partners. De GSF brengt regelmatig partijen samen in projecten, en helpt u graag bij het proces om tot een lokaal sportakkoord te komen.

VERBINDEN
Het lokale sportakkoord is een positieve ontwikkeling in de gemeente. De GSF werkt vanuit die energie en inspireert en verbindt partijen gedurende het hele proces. Dat doen we met een persoonlijke, enthousiasmerende aanpak gedurende het volledige traject richting de totstandkoming van een lokaal sportakkoord.

VERSTERKEN
De GSF is een onafhankelijke partner met een breed, deskundig team dat meerwaarde biedt op verschillende aspecten:

  • Sportminded
  • Helicopterview
  • Overzicht welke bijdrage sport heeft in andere (beleids) domeinen
  • Groot netwerk in Gelderland
  • Nauwe samenwerking met buurtsportcoaches
  • Advies en ondersteuning bij communicatie
  • Daadkrachtig en resultaatgericht

Voorbeeld themabijeenkomst lokaal sportakkoord in de gemeente Duiven:

Meer informatie over onze rol als Adviseur Lokale Sport of de mogelijkheden bespreken binnen de gemeente? Neem gerust contact op met onze projectcoördinator. Kijk voor de contactgegevens onderaan deze pagina. Samen op weg naar een lokaal sportakkoord!

Jordi Doornebosch

Accountmanager & regioverbinder