GSF als werkgever van vakleerkrachten lichamelijke opvoeding

Ben je op zoek naar een gekwalificeerde gymdocent maar wil je niemand in vaste dienst nemen? De GSF heeft vakleerkrachten gym beschikbaar voor korte of langere periode, in regulier en speciaal basisonderwijs. Als je wilt nemen wij het formele werkgeverschap van je organisatie over. Onze vakleerkrachten hebben veel ervaring en kunnen je leerlingen de juiste motorische vaardigheden leren. Zo ben je verzekerd van goede gymlessen terwijl de groepsleerkracht zich ergens anders op kan richten.

Financieel en administratief
De GSF verzorgt inmiddels het werkgeverschap voor meer dan 25 buurtsportcoaches, combinatiefunctionarissen en vakleerkrachten in tien gemeenten. Dat houdt in dat de GSF als werkgever verantwoordelijk is voor betaling van onder meer bruto salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering, sociale lasten, pensioenlasten, verzekeringen en opleidingen. Ook de salarisadministratie, P&O-begeleiding en ICT-ondersteuning komen voor onze rekening. Bij ziekte zorgt de GSF na één week voor vervanging.

Goede begeleiding
Bij het werkgeverschap hoort ook de inhoudelijke aansturing, begeleiding en ontwikkeling van de vakleerkrachten. Dit pakket bestaat uit:

  • Persoonlijke coach vanuit de GSF, ook coaching on the job
  • Twee keer per jaar formeel (voortgangs)overleg op locatie
  • Twee keer per jaar intervisiebijeenkomst, met workshops en kennisuitwisseling
  • Gratis bijwonen van door de GSF georganiseerde (regio)bijeenkomsten, scholingen en in-company trainingen
  • Informatievoorziening over landelijke en provinciale trends, ontwikkelingen en kansen

Petra Schipper

Senior Projectcoordinator