Het Volwassenenfonds maakt sport en cultuur voor iedereen toegankelijk

Sinds 1 januari 2020 is het Volwassenenfonds Sport & Cultuur actief in Nederland, ook in Gelderland. Het Volwassenenfonds is een initiatief ontstaan uit én met steun van de landelijke alliantie ‘Sporten en bewegen voor iedereen’. Het fonds maakt sport en cultuur mogelijk voor mensen die leven rond het bestaansminimum, zodat ook zij kunnen profiteren van de bewezen, positieve effecten.

Iedereen kent inmiddels wel het Jeugdfonds Sport & Cultuur, een niet meer weg te denken organisatie als het gaat om kinderen uit arme gezinnen in aanraking te laten komen met sport en cultuur. Het volwassenfonds heeft dezelfde succesvolle werkwijze.

Het Volwassenenfonds ontzorgt gemeenten en faciliteert bij het inzetten van de gelden voor sport en cultuur richting doelgroepen die financiële drempels ervaren. Onder de vlag van het Volwassenenfonds wordt de communicatie, werving en volledige financiële afhandeling verzorgd. Het fonds werkt daarin samen met provinciale sportorganisaties voor de coördinatie en intermediaire organisaties om de doelgroep te bereiken. Het Volwassenenfonds Sport & Cultuur is een op zichzelf staande stichting met een eigen bestuur. In Gelderland verzorgt de Gelderse Sport Federatie de coördinatie en backoffice.

In oktober 2019 is er een landelijke enquête uitgezet richting alle gemeenten in Nederland. Meer dan 120 gemeenten, waaronder ook diverse Gelderse gemeenten, gaven aan geïnteresseerd te zijn. In 2019 is het Volwassenenfonds van start gegaan met succesvolle pilots in de gemeenten Hillegom en Nieuwkoop en op dit moment wordt het fonds verder uitgerold.

Meer weten?
Folder Volwassenenfonds Sport & Cultuur
Artikel Sport Knowhow XL  

Alle gemeenten, intermediairs en potentiële partners worden opgeroepen om aan te haken bij het Volwassenenfonds, zodat iedereen in Nederland binnenkort kan profiteren van de positieve effecten van sport en cultuur.

Meer weten of ook als Gelderse gemeente interesse in het Volwassenfonds Sport & Cultuur? Neem contact op met Merlin Bos:
M 06 – 51 80 45 44
E-mail gelderland@volwassenenfonds.nl