GSF adviseur neemt jouw sportvereniging onder de loep

Sportverenigingen krijgen te maken met veel nieuwe ontwikkelingen als consumentisme, individualisering, professionalisering en vermaatschappelijking. Al deze ontwikkelingen hebben invloed op de vereniging. Dit levert kansen op, maar brengt ook bedreigingen met zich mee voor de sportvereniging. Hoe gaat jouw vereniging om met deze ontwikkelingen?

Werkwijze per vereniging
Tijdens de verenigingsscan wordt uw vereniging onder loep genomen door de verenigingsadviseur van de Gelderse Sport Federatie. Op verschillende thema’s zoals vrijwilligers, bestuur, leden, accommodatie, beleid, communicatie en maatschappelijke activiteit wordt door middel van een Quickscan advies gegeven aan de sportvereniging. De Quickscan wordt afgenomen door middel van een gezamenlijk interview met bestuurders van de vereniging. Dit wordt uitgewerkt in een verenigingsrapport met concrete aanbevelingen. In een terugkoppeling met het bestuur worden de inzichten van de verenigingsadviseur persoonlijk besproken om de vereniging op weg te helpen in de eerste stappen richting de toekomst.

Verenigingen en gemeente
Zijn er meerdere verenigingen in uw gemeente met ondersteuningsvragen of complexe problematieken zoals vrijwilligerstekorten? De mogelijkheid bestaat dat meerdere verenigingen gescand moeten of willen worden in uw gemeente. Daarom kan de gemeente een traject aanvragen waarin meerdere verenigingen gescand worden en een overallrapportage wordt gemaakt. Dit biedt inzicht aan welke interventie de verenigingen behoefte hebben, zodat er gekozen kan worden voor een integrale aanpak.

Een gezonde toekomst
De scan zorgt voor inspiratie en advies voor verenigingsbesturen om de vereniging toekomstbestendig te houden of te maken. Gezamenlijk wordt een blik geworpen op de toekomst in 2035. Op welke manier is jouw vereniging georganiseerd in 2035?

Goed beeld vereniging en feedback op het functioneren
De GSF heeft scans gedaan bij onder andere voetbal-, hockey-, korfbal-, atletiek-, tennis-, bridge-, paardensport- en hondensportverenigingen. Veel verenigingen passen hun beleid aan naar aanleiding van de adviezen. Floris van Ruth, voorzitter van SV CCW’16: “Het meest inspirerend waren de vragen over de toekomst van de vereniging. Hoe ziet de vereniging eruit in 2035? Zaken waar je gedurende een seizoen niet vaak over nadenkt, maar die wel heel belangrijk zijn voor de toekomstbestendigheid.” Bij voetbalvereniging RKPSC uit Pannerden gaf de scan ook het gewenste effect. “Door de verenigingsscan zijn wij als voetbalvereniging gaan nadenken over wat wij precies willen. Waar wil de club naartoe? De scan was de aanleiding om het beleid te veranderen in de koers die wij nu varen.” zegt Francis van Haren, voorzitter RKPSC.

Doe onze korte, digitale Quickscan voor een snel inzicht
Je kunt zelf alvast onze Quickscan uitvoeren om een globaal overzicht te krijgen wat er goed gaat binnen de vereniging en wat de knelpunten zijn. Het invullen van deze verenigingsthermometer geeft een score en een algemeen beeld van hoe het met de vereniging gesteld is. Klik op onderstaande afbeelding om de thermometer te starten.

Miranda Wassink

Projectcoordinator