Gymdocenten van de GSF (tijdelijk) inzetten voor jouw school

Moet jouw school een gekwalificeerde gymdocent missen? Of zoek je een vakleerkracht gym voor diverse basisscholen? De gymdocenten van de GSF zijn in te zetten voor regulier en speciaal basisonderwijs. Onze bevoegde vakleerkrachten hebben veel ervaring en geven gymlessen van hoge kwaliteit. Zo leren je leerlingen de juiste motorische vaardigheden en kan de groepsleerkracht zich richten op andere werkzaamheden.

Vervanging en ondersteuning
Wij helpen scholen bij:

  • Tijdelijke uitbreiding van de capaciteit
  • Langdurig invallen of vervanging bij ziekte en zwangerschapsverlof (niet voor acute vervanging)
  • Het formele werkgeverschap voor vakleerkrachten lichamelijke opvoeding
  • Coaching en begeleiding
  • Werving en selectie
  • Deskundigheids- en kwaliteitsbevordering

Petra Schipper

Senior Projectcoördinator & sportformateur