Tijdelijke ondersteuning van je sportvereniging of sportpark

Wil je toekomstgericht aan de slag op je sportpark of met je vereniging, en heb je niet genoeg kennis of mankracht? Dan kan een professional van de GSF tijdelijk ondersteuning bieden. Samen met de sportparkmanager of verenigingsmanager werken jullie aan een vitale vereniging of een bruisend sportpark dat klaar is voor de toekomst.

Sportparkmanager
Een sportparkmanager kijkt op welke manieren je het sportpark beter kunt benutten. De bezettingsgraad verhogen en betere samenwerking tussen bestaande verenigingen zijn daarbij interessante opties. De sportparkmanager inventariseert de mogelijkheden binnen het sportpark, en zoekt contact met initiatieven daarbuiten. Misschien willen hardloopclubs, kinderopvangorganisaties, het wijkplatform of andere lokale organisaties gebruik maken van de faciliteiten op het sportpark. Daarnaast kan de sportparkmanager gezamenlijke inkoop, efficiënt beheer en gezonde exploitatie aanpakken. Dit zorgt voor een optimaal gebruik van het sportpark en nieuwe verbindingen tussen partijen die elkaar anders moeilijker weten te vinden.

Verenigingsmanager
Veel verenigingen hebben een toekomstvisie en ambities, maar die zijn met de beperkte bezetting soms moeilijk te realiseren. Dan kan een verenigingsmanager de oplossing zijn. Deze kan aan de slag gaan met thema’s als verduurzaming, verenigingsstructuur of vrijwilligersbeleid. Of de uitbreiding van sportaanbod en samenwerking met andere partijen, bijvoorbeeld in een open club. Met de (tijdelijke) inzet van een verenigingsmanager kun je groeien naar een vitale vereniging. Een vereniging die samenwerkt met de buurt en het wijkplatform, een belangrijke sociale functie vervult en zijn bestaansrecht heeft bewezen.

Joke Roeterdink

Senior Projectcoördinator