Een goed schoolplein biedt een uitdagende inrichting en genoeg ruimte voor sport- en spelactiviteiten

Het schoolplein is de uitgelezen plek waar kinderen tijdens en buiten schooltijd kunnen bewegen. Maar veel schoolpleinen nodigen nu vaak niet uit om te spelen. De GSF kan je helpen een plan van aanpak te maken voor de (her)inrichting van je schoolplein. Ook adviseren we je graag over concrete beweegactiviteiten op het nieuwe schoolplein.

Plein aantrekkelijk maken voor sport en spel
Bijna de helft van de basisschoolleerlingen vindt hun schoolplein een saaie plek (bron: Kenniscentrum Sport). Met de juiste inrichting, goede spelmaterialen en leuke activiteiten kun je je schoolplein zo verbeteren dat kinderen het wel leuk vinden om er te spelen en bewegen. Maar waar moet je beginnen? De GSF kan je helpen bij een concreet plan van aanpak. Dat deden we bijvoorbeeld op Brede School Het Kompas uit Heteren. Directeur Jaap van Noppen: “Door de samenwerking  met de GSF hebben wij via een helder stappenplan een mooi groen en uitdagend speelplein ontworpen. Fijn dat ze je daar professioneel in begeleiden.” Het (her)inrichten van schoolpleinen heeft verschillende positieve gevolgen:

• Het draagt bij aan een gezondere leefstijl op school
• Het zorgt voor betere schoolprestaties en minder ziekteverzuim
• Het geeft gelegenheid voor medegebruik door de wijk of verenigingen
• Het geeft de mogelijkheid voor natuur- en buitenlessen

Relevante partijen betrekken
Het aanpakken van het schoolplein is iets dat je als directeur of leerkracht niet dagelijks doet. De GSF begeleidt de school tijdens het hele proces. Dat begint met het betrekken van alle relevante partijen. Vaak wordt er een lokale werkgroep samengesteld met ouders, leerkrachten en wijkbewoners. De onafhankelijke GSF-adviseur kan deze werkgroep leiden en zorgt dat de wensen van iedereen gehoord worden. Zeker ook die van de kinderen! De herinrichting van het schoolplein kan ook aanleiding zijn om het plein (semi) openbaar toegankelijk te maken voor kinderen uit de wijk. Dat vraagt om spelregels en voorwaarden en goed overleg met de buurt. Ook hierbij kan de GSF-adviseur ondersteunen.

Ontwerp en financiering
Zijn de wensen in kaart gebracht, dan zoeken we in samenspraak met de school naar een ontwerper die bij de school past. Deze vertaalt de visie van de school, en de ideeën en wensen van de betrokkenen, naar een concreet ontwerp of inrichtingsplan. Daarbij kun je bijvoorbeeld ook de eisen van de Gezonde school betrekken. Met het eerste ontwerp is meestal ook in grote lijnen duidelijk welk prijskaartje er aan de (her)inrichting hangt. De GSF helpt de school bij het inventariseren van financieringsmogelijkheden. We kennen de wegen naar fondsen en subsidies. Ook hebben we ervaring met aanvullende acties die de school en kinderen zelf kunnen doen zoals crowdfunding en sponsorlopen. “Het is heel fijn dat de GSF de grote lijn in beeld heeft en deze ook in de gaten houdt,” zegt  Irma Blok-Brommeijer, Directeur van PCB ‘De Wegwijzer’ uit Putten. “De feedback op het plan, jullie expertise, die mij als schoolleider op dit vlak echt ontbreekt, maken dat we een sterk concept neerzetten waarbij leerlingen, ouders, leerkrachten en de buurtbewoners betrokken zijn bij het plan.”

Tekening schoolplein

Activiteiten op het nieuwe plein
Een mooi nieuw schoolplein wil je natuurlijk optimaal benutten. Scholen kunnen dit stimuleren met gerichte sport– en spelactiviteiten. Wij kunnen je adviseren over een goed beweegprogramma en weten uit ervaring welke spellen goed werken. Ook is er een cursus pauzeactiviteiten voor leerkrachten.

Annemiek van de Grint

Senior Projectcoördinator & sportformateur