In de Nationale Sportweek organiseren we op maandag 24 september van 11.00 tot 15.30 uur een netwerklunch voor de wethouders sport uit Gelderland.

De provincie Gelderland en de Gelderse Sport Federatie grijpen de Nationale Sportweek graag aan om de wethouders sport uit te nodigen voor een netwerklunch van 11.00 tot 15.30 uur op maandag 24 september in Hotel Papendal, Arnhem. U kunt persoonlijk kennismaken en ervaringen uitwisselen met gedeputeerde Jan Markink en de andere Gelderse sportwethouders. Juist in deze tijd zien we veel mogelijkheden voor sport en bewegen op andere beleidsterreinen. Uw collega van bijvoorbeeld ruimtelijke ordening, volksgezondheid, economische zaken of participatie is dan ook van harte welkom.

Gelders sportakkoord
Sinds januari 2017 ondertekenden ruim 100 betrokken partijen het Gelders sportakkoord. Zij zorgen samen voor het verder versterken van het Gelders sportklimaat. Als partner in sporten en bewegen hebben we ervaren dat je een goed sportbeleid samen maakt. Dus met gemeenten, sportclubs, provincie en andere betrokken organisaties. In het sportakkoord zetten we in op sportevenementen, innovatie, open clubs en sportparken, aantrekkelijke inrichting sportieve buitenruimte, routenetwerken, talentondersteuning en aangepast sporten. Deze middag gaan we ook in op de kansen voor sport van de Omgevingswet en de rol die sport kan spelen bij het thema Leefbaarheid.

Programma:
10:30 uur: Ontvangst
11:00 uur: Welkom door Tjienta van Pelt, directeur GSF
11:05 uur: Jochem Schellens, directeur Papendal, heet u persoonlijk welkom en leidt u rond over dit Olympische terrein waar vele topsporters dagelijks trainen, eten en slapen.
12:00 uur: Lunchbuffet in het teken van 2019
13:00 uur: Jan Markink, Gedeputeerde provincie Gelderland, geeft een toelichting over zijn ambities uit het Gelders Sportakkoord en de verbinding met het Nationaal Sportakkoord.
13:25 uur: Nathan Stukker, wethouder Gezinsstad Apeldoorn, prikkelt u met de vraag over hoe u omgaat met sport in het sociale domein.
13.30 uur: Michel Everaert, directeur Nevobo, presenteert een aanstekelijk verhaal over het WK Volleybal 2021 en hoe ook úw gemeente daarvan kan profiteren.
14.00 uur: Start inspiratiesessies
U staat aan tafel met professionals over thema’s zoals hoe u sport kunt gebruiken in het sociaal domein, hoe u de openbare ruimte kunt benutten, hoe u de sportvrijwilligers erbij kunt betrekken en wat de uitstraling van evenementen is voor uw gemeente. Samen met uw collega’s kunt uw ervaringen delen en rechtstreeks vragen stellen aan de professionals.
15.15 uur: Plenaire afsluiting
15.30 uur: Naborrel

Wij bieden u een middag aan waarbij u zelf veel kennis en ervaringen kunt ophalen en natuurlijk kunt delen. Bovendien ontmoet u uw collega’s uit Gelderland in een sportieve ambiance.

Aanmelden is helaas niet meer mogelijk.