Extra uren bewegingonderwijs bij de sportverening in de buurt gegeven door studenten sport en bewegen?

Door samenwerking kom je verder! Het extra schoolsportarrangement is een samenwerking tussen de lokale basisschool, sportvereniging en het middelbaar beroepsonderwijs. Het extra schoolsportarrangement biedt vele voordelen en mogelijkheden voor alle partijen om tot een duurzame samenwerking te komen.

Kinderen krijgen hun extra sport- en beweeguur  bij de sportvereniging. De lessen worden gegeven door mbo-studenten ‘Sport en Bewegen’ onder begeleiding van een leerkracht van het mbo en vakleerkracht van de basisschool.

  

In deze hybride leeromgeving doen de mbo-studenten praktijkervaring op in het lesgeven en begeleiden van kinderen. De basisschoolleerlingen krijgen extra uren bewegingsonderwijs, zodat hun motorische vaardigheden een extra stimulans krijgen. Groepsleerkrachten kunnen in de tijd dat de kinderen sporten en bewegen overleggen plannen, nakijken of andere werkzaamheden doen, zodat de werkdruk wordt verlaagd. De sportvereniging zorgt dat haar accommodatie intensiever wordt gebruikt, laat maatschappelijke betrokkenheid zien en hebben de mogelijkheid potentiële leden te enthousiasmeren.

Het extra schoolsportarrangement is maatwerk. Het succesvolle voorbeeld van het extra schoolsportarrangement in Duiven wordt in het onderstaande filmpje toegelicht:

Werkt u bij een basisschool, sportvereniging, mbo of gemeente en ziet u de kansen die dit arrangement kan bieden voor uw organisatie? Neem voor interesse of meer informatie over het extra schoolsportarrangement contact op met Joke Roeterdink. Zij  bespreekt graag de mogelijkheden voor uw organisatie!

 

Joke Roeterdink

Senior Projectcoördinator