Met een digitale vragenlijst wordt de werkbeleving, gezondheid en het werkvermogen van je werknemers in kaart gebracht

Om je werknemers werkfit en duurzaam inzetbaar te houden, is het belangrijk dat ze in goede conditie zijn. Met het programma ‘Vitale werknemer’kun je dit stimuleren. De eerste stap in dit programma is een digitale vragenlijst. Daarmee kunnen de adviseurs van de GSF de werkbeleving, gezondheid en het werkvermogen van je werknemers in kaart brengen. Zijn medewerkers tevreden? Liggen er gezondheidsrisico’s op de loer? Op basis daarvan kun je vervolgactiviteiten aanbieden.

Vragenlijst op maat
De vragenlijst bestaat uit een set van verschillende gevalideerde vragenlijstschalen en bevat de volgende thema’s:
– Werkbeleving
– Gezondheid
– Werkvermogen
– Productiviteit
– Zitgedrag
Daarbij vragen we ook naar de zogenoemde BRAVO-punten: Bewegen, Roken, Alcoholgebruik, Voeding, Ontspanning/stress. De vragenlijst is modulair. Dat betekent dat je als organisatie zelf kunt bepalen welke onderdelen je wel en niet meeneemt. Klik op de download voor de verschillende mogelijkheden.

Download digitale vragenlijst

Veilig invullen en statistisch verwerken
De digitale vragenlijst staat op een afgeschermde website met een https-protocol. Daarmee is de veilige verzending van deze privacygevoelige gegevens gegarandeerd. Iedereen krijgt een persoonlijke inlogcode toegestuurd om vanuit daar de vragenlijst te openen. Deelname is vrijwillig. De data van de vragenlijst en de fysieke meting verwerken we met  SPSS, een statistisch analyseprogramma, en verschillende statistische toetsen. De individuele resultaten melden we alleen aan de werknemer zelf. We gaan zorgvuldig om met persoonlijke informatie en waarborgen de privacy van de deelnemers.

Managementrapportage
Voor jou als werkgever maken we een rapport op maat waarin de resultaten op groepsniveau zijn verwerkt. Je krijgt de uitkomsten per aspect te zien voor de hele organisatie. Ook kunnen we een analyse per onderdeel maken, bijvoorbeeld een afdeling, functiegroep of leeftijdsgroep. Voorwaarde voor het onderscheiden van subgroepen is dat de groep uit minimaal vijftien personen bestaat. De rapportage mag namelijk nooit herleidbaar zijn naar individuele deelnemers. De managementrapportage geeft een beeld welke factoren in organisatie, management of werkomstandigheden inzetbaarheid van werknemers belemmeren of bevorderen. Je kunt de resultaten vergelijken met de totale beroepsbevolking. Met het rapport in de hand heb je inzicht in de huidige situatie, eventuele risico’s en de wensen en behoeften van werknemers. Hiermee kun je een vervolgprogramma opzetten of bijvoorbeeld je arbobeleid aanpassen.

Miranda Wassink

Projectcoordinator