Organisatie

Bij de GSF werken bijna 50 mensen, waarvan 20 werkzaam zijn als buurtsportcoach of combinatiefunctionaris in een Gelderse gemeenten.

Algemene voorwaarden

Download hier onze Algemene Voorwaarden

Fiscaal nummer

8106.00.043

Ons bestuur

Het bestuur van de Gelderse Sport Federatie bestaat uit:

  • mevrouw M.H.F. Schuurmans-Wijdeven (voorzitter)
  • de heer drs. F.A.J. Kalkhoven (penningmeester/secretaris)

Beloningsbeleid

CAO Sport 

ANBI

De Gelderse Sport Federatie is een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Voor ANBI's geldt dat giften aan deze instellingen aftrekbaar zijn voor de Inkomstenbelasting of Vennootschapsbelasting. Ook kunnen ANBI's in aanmerking komen voor een vrijstelling van schenk- en erfbelasting.