Info

Contactinformatie

Lucia Dijkstra

lucia.dijkstra@geldersesportfederatie.nl

06 - 51 81 00 38


Downloads

Speciaal onderwijs | Aangepast sporten

De Gelderse Sport Federatie wil ook mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking in beweging krijgen of houden. Bewegen op (voortgezet) speciaal onderwijs wordt daarom ook gestimuleerd.

Sportparticipatie

Het doel is om sportparticipatie van de jeugd met een beperking te vergroten. Dit kan door middel van sport-kennismakingslessen, uitwisseling van ervaringen en beeldvorming middels (S)cool on Wheels en topsport.

In de bijlage kunt u lezen hoe de Gelderse Sport Federatie zich verder inzet voor aangepast sporten binnen Gelderland.

Zie ook

Document acties
Realisatie door Four Digits op basis van Plone.